PMA - Polymermodifierad asfaltmassa

PMA är asfaltsmassa tillverkad med polymerer som tillsätts direkt i blandaren, så kallad in-situ tillverkning, på asfaltsverket.

PMA är ett utmärkt alternativ vid tillverkning av modifierad asfaltsmassa till mindre objekt till exempel busshållplatser, industriplaner, gatukorsningar med mera.

Egenskaper

  • Goda stabilitetsegenskaper
  • Goda kohesionsegenskaper

Polymermodifierad asfaltmassa

PMA är asfaltsmassa tillverkad med polymerer som tillsätts direkt i blandaren, så kallad in situ tillverkning, på asfaltsverket. Vid tillverkning av PMA smälter polymeren vid tillsättningen i blandaren och fördelar sig i asfaltsmassan. PMA skall ej förväxlas med PMB (Polymermodifierat bitumen), där polymererna tillsätts till bitumen i en speciell blandarenhet för tillverkning av PMB.

Vidhäftningsaktiva produkter

För att ytterligare öka beständigheten tillsätts vidhäftningsaktiva produkter. Tillsatsen skapar en ökad adhesion mellan bindemedel och stenmaterial, vilket ger en mycket god långtidseffekt mot stripping (bindemedelslossning).

PMA - Polymermodifierad asfaltmassa

PMA är ett utmärkt alternativ vid tillverkning av modifierad asfaltsmassa till mindre objekt såsom busshållplatser, industriplaner, gatukorsningar med mera.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.