Swebase - Bärlagerbeläggning

Swebase® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar.

Swebase® är ett bitumenbundet bärlager som är speciellt anpassat för objekt med hög belastning eller spårbunden trafik. Swebase® utförs med tillsats av vidhäftningsaktiva mineraler och SBS-polymermodifierat bitumen.

Egenskaper

  • God deformationsresistens
  • Hög bärighet
  • God beständighet mot stripping
  • Utmärkt utmattningsmotstånd

Polymermodifierat bitumen (PMB)

SBS-polymermodifierat bitumen förbättrar beständigheten och flexibiliteten i beläggningen och ökar därmed livslängden. Trafikbelastningen ligger till grund för val av polymerbitumen- och stenmaterialkvalitet. Se även information Swebit®.

Vidhäftningsaktiva produkter

För att ytterligare öka beständigheten tillsätts vidhäftningsaktiva produkter. Tillsatsen skapar en ökad vidhäftning mellan bindemedel och stenmaterial, vilket ger en mycket god långtidseffekt mot stripping (bindemedelslossning).

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.