Swebit - SBS-polymermodifierat bitumen

Den ökande trafikbelastningen gör att väghållare och entreprenörer söker nya lösningar för att förlänga livslängden på asfaltsbeläggningar. Användandet av SBS (Styren-butadien-styren)-polymermodifierat bitumen har därför ökat under senare år.

Användningsområde

Vid utförande av högkvalitativa beläggnignar är val av bindemedelskvalitet och bindemedelstyp, liksom val av stenmaterial och kornkurva, helt avgörande för att man ska kunna nå ställda krav på sin produkt. Med polymermodifierat bitumen kan avsevärt bättre funktionella egenskaper uppnås. Det innebär att samtliga högkvalitativa topp- och bindlagerbeläggningar bör tillverkas med polymermodifierat bitumen.

Ett fördelar med SBS-modifierat bindemedel

  • Ökade lastfördelningsegenskaper och ökad deformationsresistens
  • Mindre risk för sprickor
  • Förbättrade utmattningsegenskaper
  • Förbättrade slitage- och beständighetsegenskaper
  • Förbättrad kemikalieresistens
  • Ökad frostbeständighet
  • Mindre temperaturkänslighet i användningsområdet

Swebit asfalt tabell

Swebit - SBS-polymermodifierat bitumen

Ger förbättrad beständighet och ökar livslängden på asfalten.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.