Användningsområden

Asfaltera garageuppfart

Behöver du få din garageinfart asfalterad eller vill du få ett pris på vad asfaltering av din uppfart kan kosta? Vi på Peab Asfalt kan hjälpa dig med att lägga ny asfalt ovanpå befintlig om den behöver förbättras eller asfaltera en helt ny yta. I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggnings- och dräneringsarbeten samt...

Padelbanor

Vi hjälper dig med att asfaltera padelbanor och vi utför allt från markberedning, gjutning till slutligen asfaltering. Asfalten är en så kallad dränasfalt så att regnet försvinner ner i marken under mattan som sedan skall läggas ovanpå asfalten. 

Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar

Är vägen dålig och behöver förbättras? Många av våra vägar behöver idag underhållas och förbättras för att uppnå de miljö- och säkerhetskrav som ställs på vårt trafiknät, både på grusvägar som asfalterade vägar. De främsta orsakerna som påverkar en vägs funktion är slitage, väder och vind samt vägens uppbyggnad

Asfaltplaner

Har du behov av stora asfalterade ytor såsom upplagsplatser, truck stop, vedgårdar eller parkeringsplatser vid köpcentra med mera? Vi har stor erfarenhet och kapacitet till att asfaltera stora asfaltplaner och några kunder som vi hjälpt är bland annat Jula, IKEA, Schenker, Truck stop vid Örebro samt nytt renseri och vedgård för Stora Enso.

Mindre och lågtrafikerade vägar

Cirka 75% av Sveriges statliga vägnät är klassade som lågtrafikerade vägar vilket innebär att det upp till 1.000 fordon per dygn som trafikerar vägen. Till detta tillkommer kommunala och enskilda vägar.

Industriplaner

Industriplaner, hamnplaner och andra ytor såsom uppställningsytor för långtradare, containerterminaler, flygplan eller lagerlokaler kräver att underlaget tål hård och tung belastning. Här kan Confalt vara en bra lösning.

Cykelbanor

Traditionellt sett så har alla cykelvägar varit svarta som asfalten. Men på flera platser i landet har man låtit färga asfalten för att öka trafiksäkerheten och för att markera att du som trafikant måste vara uppmärksam på att det kan komma cyklister eller gående över vägen.

Uppställningsytor och parkeringsplatser

Vi utför underhållsbeläggningar eller ny asfaltering av större ytor såsom till exempel uppställningsplatser för material eller parkeringsplatser. I samband med asfalteringen kan vi även utföra linjemålning eller sättningar av kantsten.

Hållplatser

Busshållplatser, perronger, pendelparkeringar, alla kräver sin typ av beläggning beroende på vilken typ av belastning som asfalten kommer att få.

Flygplatser

Peab Asfalt har utfört banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige både för Swedavia som för privatägda flygplatser såsom Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Visby, Ronneby, Umeå, Luleå, Kiruna och Åre-Östersund med mera.

Tennisbanor med litet krav på underhåll

Om du har tröttnat på arbets- och tidskrävande förberedelser på grusbanan innan du kan spela tennis efter vintern eller alla underhållsarbeten under säsongen, finns det en lösning på detta.

Asfaltering efter fiberdragning

När fibergrävningen är avslutad kan Peab Asfalt slutföra fiberprojektet och därmed återställa vägområdet efter fiberdragningen.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.