Asfaltering efter fiberdragning

När fibergrävningen är avslutad kan Peab Asfalt slutföra fiberprojektet och därmed återställa vägområdet efter fiberdragningen.

Regeringens målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s och de arbetar för att nå längre. Det innebär att utbyggnaden av fiber pågår fortlöpande.

Regeringens bredbandsstrategins viktigaste mål:

  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.