Asfaltplaner

Har du behov av stora asfalterade ytor såsom upplagsplatser, truck stop, vedgårdar eller parkeringsplatser vid köpcentra med mera? Vi har stor erfarenhet och kapacitet till att asfaltera stora asfaltplaner och några kunder som vi hjälpt är bland annat Jula, IKEA, Truck stop vid Örebro samt nytt renseri och vedgård för Stora Enso.

Asatzero Safety Test Area

Vid specialprojekt såsom Astazero Safety Test Area kommer vår gedigna kunskap och yrkesskicklighet fram där stora ytor asfalterats. Här har vi asfalterat med natur och miljö i fokus. Provbanan som ligger Hällered strax utanför Borås är en högteknologisk testanläggning för utveckling av trafiksäkerhet. Totalt har vi lagt cirka 400.000 kvadratmeter asfalt där vi hade extremt höga krav på asfaltens jämnhet.

Projekt Astazero baserar sig på att värna om människor och miljö. Att kunna producera, leverera och anlägga testbanan så klimatsmart som möjligt samt att inte påverka djurlivet. Inom området finns det fyra arter som man värnar om till vilka man byggt dammar, tunnlar och vallar. Till projektet levererade Swerock cirka 90.000 ton ballast samt en del betong och cirka 1,2 miljoner kubik massor har flyttas.