Hållplatser

Busshållplatser, perronger, pendelparkeringar, alla kräver sin typ av beläggning beroende på vilken typ av belastning som asfalten kommer att få.

Vanligast är att man lägger traditionell asfalt men om underlaget kommer att ha en hög belastning från exempelvis bussar eller annan tung trafik så kan vi rekommendera att lägga Confalt.

Confalt är krypstabil, motståndskraftig mot snö och is och har en längre livslängd jämfört med traditionell asfalt. Confalten kan läggas på både nya och befintliga underlag från cementstabiliserat grus till asfalt och betong. För att öka tydligenheten för trafikanterna vid hållplatsen kan man färga Confalten röd.

Confalt - stark, flexibel och fogfri

Tänk dig ett slitlager så starkt som betong, lika flexibel som asfalt men utan fogar.

Confalt - ett alternativ till betong

Confalt är en demformationsresistent beläggning speciellt lämpad för ytor som kräver hög hållfasthet.

Swebase - Bärlagerbeläggning

Swebase® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar.

Swebind - Bindlagerbeläggning

Swebind® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar i bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar med spårbunden trafik, till exempel 2+1 vägar.

Swetop - Slitlagerbeläggning

Swetop® är framtagen för motorvägar, genomfartsleder eller stadsmiljöer där trafikbelastningen är hög. Beläggningen minimerar risken för spårbildning och har bättre beständighet mot slitage av dubbdäck.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.