Industriplaner

Industriplaner, hamnplaner och andra ytor såsom uppställningsytor för långtradare, containerterminaler, flygplan eller lagerlokaler kräver att underlaget tål hård och tung belastning. Här kan Confalt vara en bra lösning.

Confalten kan läggas på i stort sett alla typer av underlag från cementstabiliserat grus till asfalt eller betong.

Vanligast är att man asfalterar med en varmblandad asfalt som får en mer öppen yta. När asfalten har svalnat pumpar man ut Confaltbruket över asfalten vilken kryper ned i hålen. Med hjälp av skrapa får du en jämn, vätsketät och hållbar yta. Confalten kan du få i olika färger och med slipad yta.

Fördelen med Confalt på bland annat en industriplan är att du slipper fogar och du får en yta som är krypstabil och tål hög mekaniskt belastning från till exempel truckar, saxliftar eller andra tunga fordon.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

Swetop - Slitlagerbeläggning

Swetop® är framtagen för motorvägar, genomfartsleder eller stadsmiljöer där trafikbelastningen är hög. Beläggningen minimerar risken för spårbildning och har bättre beständighet mot slitage av dubbdäck.

Swetop T - Slitlagerbeläggning

Swetop® T är en slitlagerbeläggning framtagen för hamnar, industriplaner och rondeller. Beläggningen är speciellt anpassad för att klara krafterna från svängande fordon.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.