Industriplaner

Industriplaner, hamnplaner, bussdepåer och andra ytor såsom uppställningsytor för långtradare, containerterminaler, flygplatser eller lagerlokaler kräver att underlaget tål hård och tung belastning. Här kan Confalt vara en bra lösning.

Confalten kan läggas på i stort sett alla typer av underlag från cementstabiliserat grus till asfalt eller betong.

Vanligast är att man asfalterar med en varmblandad asfalt som får en mer öppen yta. När asfalten har svalnat pumpar man ut Confaltbruket över asfalten vilken kryper ned i hålen. Med hjälp av skrapa får du en jämn, vätsketät och hållbar yta. Confalten kan du få i olika färger och med slipad yta.

Fördelen med Confalt på bland annat en industriplan är att du slipper fogar och du får en yta som är krypstabil och tål hög mekaniskt belastning från till exempel truckar, saxliftar eller andra tunga fordon.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

TopPAVE - Slitlagerbeläggning

TopPAVE® är en slitlagerbeläggning anpassad efter användningsområde med ett polymermodifierat bindemedel utvecklat för ytor med speciella krav såsom hamnar, flygplatser, industriplaner, rondeller och korsningar.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.