Uppställningsytor och parkeringsplatser

Vi utför underhållsbeläggningar eller ny asfaltering av större ytor såsom till exempel uppställningsplatser för material eller parkeringsplatser. I samband med asfalteringen kan vi även utföra linjemålning eller sättningar av kantsten.

För de ytor som kommer att ha kraftig belastning av truckar eller tungtrafik såsom bussar eller andra transportfordon kan vi asfaltera hela eller delar av ytan med Confalt

Confalt är krypstabil, motståndskraftig mot snö och is och har en längre livslängd jämfört med traditionell asfalt och speciellt lämpad där statistik belastning är hög.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.