Uppställningsytor och parkeringsplatser

Vi utför underhållsbeläggningar eller ny asfaltering av större ytor såsom till exempel uppställningsplatser för material eller parkeringsplatser. I samband med asfalteringen kan vi även utföra linjemålning eller sättningar av kantsten.

För de ytor som kommer att ha kraftig belastning av truckar eller tungtrafik såsom bussar eller andra transportfordon kan vi asfaltera hela eller delar av ytan med Confalt

Confalt är krypstabil, motståndskraftig mot snö och is och har en längre livslängd jämfört med traditionell asfalt och speciellt lämpad där statistik belastning är hög.

Norvik Hamn

Norvik Hamn söder om Stockholm byggs för både containerhantering och rullande gods. Den största delen av ytorna kommer att beläggas med 15 cm asfalt, för att sedan täckas med flis och plattor. Totalt ska cirka 320.000 m2 beläggas med olika typer av överbyggnader vilket ger cirka 110.000 ton asfalt som ska produceras och läggas ut i projektet.

Asfaltplan Borås

I Borås har Peab byggt nytt hus till bland annat Lambertsson Sveriges nya depå. Peab Anläggning har grovplanerat marken och Peab Asfalt har slutligen finjusterat och sedan asfalterat 6.000 kvm i två lager.

Schenker

Utbyte av beläggningen framför 130 stycken lastbryggor vid sex olika anläggningar, från Jönköping till Luleå.