Lagning av potthål

Potthål eller slaghål uppkommer framförallt om vägen inte har tillräckligt fall så att vattnet har möjlighet att rinna av vägen av olika anledningar men kan också bero på att vägkanterna inte har tillräcklig bärighet.

Om vattnet inte har möjlighet att rinna av vägen tränger det ned i sprickor och på vintern när det är kallt fryser vattnet och expanderar. Underliggande bärlager kommer därför att tvingas upp när isen smälter och vägen belastas av trafik. Ett hål uppkommer. Åtgärdar man inte potthålen i tid kommer de att bli större ju längre tiden går med bland annat ökad risk för olyckor och skador på bilen. 

Vår sprick- och potthålslagare (snabelbil) är enmansbetjänad och manövreras helt från förarhytten. Vid reparationen rensas skadan med tryckluft varefter bitumen och stenmaterial tillförs. Kostnadsbesparingen är ca 70% jämfört med konventionell lagning. Kvalitetsmässigt blir resultatet lika bra eller bättre. 

Kontaktperson

Maja Hjeltman

Stefan Hane

Arbetsledare