Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka två miljoner ton asfalt per säsong. Genom närhet till våra asfaltverk kan vi minska miljöbelastningen med hänsyn till bland annat transporter och koldioxidutsläpp och för att säkerställa kvalitet och produktion har vi förutom våra asfaltverk ett antal ackrediterade och certifierade väglaboratorier och maskinverkstäder.

För en klimatsmartare tillverkning av asfalt konverterar vi nu våra produktionsanläggningar till bioolja. Biooljan, som används vid torkning och uppvärmning när ECO-Asfalt framställs, har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från livsmedelsindustrin och innehåller således ingen palmolja. Idag tillverkas cirka 90% av vår massa via biolja.

För att ytterligare kvalitetssäkra beläggningsarbetet arbetar vi kontinuerligt med att uppgradera och optimera maskinparken, både ur miljö-, arbetsmiljö- som kapacitetssynpunkt. För att kunna möta våra kunders miljökrav är alla våra tyngre asfaltmaskiner godkända för att drivas med HVO, ett syntetiskt drivmedel som framställs av rapsolja och slaktavfall

I vår moderna maskinpark har vi bland annat en remixer beläggningsmaskin. Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med nytillverkad asfaltmassa. Rivning, blandning och läggning sker i en integrerad process med samma maskinenhet.

Genom återvinning direkt på väg är denna teknik miljövänlig, resurssnål och kostnadseffektiv. Då maskinen även är utrustad med två så kallade screedar finns det även möjlighet att lägga ut ett lager med enbart ny asfaltmassa ovanpå det utlagda återvunna materialet. Denna metod är lämplig för återvinning på vägar med homogena slitlager med spårbildning och vid renovering av flygfälts-beläggningar.

Ytterligare en metod som har mindre miljöpåverkan är Tunnskikt med halvvarm teknik. En metod som kan användas på de flesta gator och vägar, men som ger många miljömässiga fördelar såsom hög återvinningsgrad och mindre energiåtgång vid beläggningsarbetet.

Utläggningsmetoder

Inom asfalt finns det ett flertal sätt att asfaltera en yta på. Utläggningsmetoden kan variera beroende på om det är en hög- eller lågtrafikerad väg, om återvinning av returasfalt skall göras med mera.

Asfaltera garageuppfart

Behöver du få din garageinfart asfalterad eller vill du få ett pris på vad asfaltering av din uppfart kan kosta? Vi på Peab Asfalt kan hjälpa dig med att lägga ny asfalt ovanpå befintlig om den behöver förbättras eller asfaltera en helt ny yta. I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggnings- och dräneringsarbeten samt...

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Tankbeläggning och spårytebehandlingar

Vi kan hjälpa dig med att förnya och förbättra din grusväg eller din asfalterade väg genom tankbeläggningar och spårytebehandlingar. Vi kan även utföra vägförstärkningar och laga potthål.

Hitta närmaste

Hitta ditt närmaste kontaktperson, kontor, laboratorium eller asfaltverk.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.