Foto: Mamad Hormatipour

Vill leda asfaltbranschens klimatomställning

Fördelarna med asfalt är så många att materialet kommer att finnas kvar även i framtiden. Men det går att förfina tillverkningen ur klimatsynpunkt och kanske även att ersätta det oljebaserade bindemedlet bitumen som branschen använder idag – och som ger asfalten dess svarta färg.

- Asfalt är lättskött och det går att återanvända om och om igen. Nu gäller det att hitta sätt att minska klimatavtrycket i både tillverkning och användning, säger Mats Wendel, innovationsstrateg vid Peab Asfalt.

Peab Asfalt har redan ställt om 20-talet asfaltverk i landet för tillverkning av ECO-Asfalt, som tillverkas med förnyelsebart biobränsle med minst halverat koldioxidutsläpp. Omställningen har delvis finansierats genom bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Nu ska även alla mobila verk ställas om, men först kommer en omställning i övriga nordiska länder. Peab Asfalt växte kraftigt i fjol genom förvärvet av den finländska konkurrenten YIT som innebar att Peab nu är störst i Norden inom asfaltläggning med verksamhet även i Norge, Danmark och Finland.

– Affären genomfördes precis före pandemin och vi har inte haft möjlighet att träffa de nya nordiska kollegorna förrän nu, säger Mats Wendel. Men arbetet med att introducera ECO-Asfalt har ändå pågått. Minst ett verk i respektive land har hittills ställt om, och det ska bli fler.

Ska vara branschledande
Ambitionen inom Peab Asfalt, som bara i Sverige sysselsätter omkring tusen personer, är att vara ledande inom branschens klimatomställning.

– Vi ska vara resurseffektiva och orsaka så lite klimatpåverkan som möjligt, som Mats Wendel sammanfattar sitt uppdrag.

Just nu pågår storskaliga försök med lignin som delvis ersätter det oljebaserade bitumen som bindemedel i asfalt. Lignin, en restprodukt från skogsbruket, är träets naturliga bindemedel och kan ge både tekniska och miljömässiga fördelar.

– Det är ett ämne som binder ihop cellulosafibrerna och bidrar till träets mekaniska styrka, förklarar Mats Wendel. Vi prövar oss fram med att ersätta 10–20 procent, och det är viktigt att säkerställa att kvaliteten på asfalten blir lika hög som vid användande av traditionell bitumen.

Positiva resultat
Han uppger att försöken hittills visar positiva resultat och tror att en blandning med upp till 25 procent lignin skulle vara möjlig.

– Att komplettera med en biobaserad produkt är ett stort steg i rätt riktning. Ligninets sätt att fungera med bitumen kan dessutom öka asfaltens livslängd, vilket ger en ännu mer hållbar produkt.

 

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.