Intensivt arbete när tio kilometer riksväg asfalteras

Under våren och sommaren har Peab Asfalt asfalterat en tio kilometer lång sträcka mellan Huseby och Marklanda i Småland. Det har ställt höga krav både på säkerheten och att genomföra ett noggrant arbete.

Peab bygger delar av om riksväg 23 för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Vägen breddas från åtta till tretton meter längs hela sträckan och vägbanorna separeras med vajerräcken.

Asfalteringen är en viktig milstolpe och för det har Lag Infra Syd ansvarat. Under de senaste månaderna har de varit på plats i omgångar med lastbilar, vältar och asfaltsläggare.

I slutet av maj asfalterade de 3,1 kilometer av sträckan på bara tre dagar. Totalt 1 350 ton ECO-Asfalt skulle läggas med hög precision.

- Asfalten körs med tolv lastbilar från verket i Linneryd. Det är mycket planering och logistik för att samordna transporter och vårt arbete. Som tur är har vi haft vädret med oss. Om det hade regnat så hade det lett till en kyleffekt och att asfalten inte klistrat på som den ska, säger Stefan Nilsson, platschef för Lag Infra Syd.

Riksväg 23 är en vältrafikerad sträcka där 6 500 fordon passerar varje dygn. För att underlätta arbetet stängdes vägen av i norrgående riktning medan asfalteringen pågick. Trafiken söderut gick förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet.

-  Det är mycket trafik och då gäller det att ha ögonen öppna. Det hjälper ändå att Trafikverket stängt av ena körfältet, då minskar trafiken med hälften. Så fort man kan göra en avstängning av trafiken är det guld värt, säger Michael Olsson.

- Omledningen gör att vi får större ytor att jobba på med asfalteringen och det leder till en säkrare arbetsplats och en högre produktivitet. Trafikanterna får köra en omväg ena hållet, men söderut blir det ett bättre flöde utan hinder, säger Carolin Svensson, platschef på Peab Anläggning.

Doften av nylagd asfalt spred sig över arbetsområdet, där de sju männen i laget såg till att arbetet gick smidigt framåt. Alla har sin särskilda roll; från maskin- och vältförare till att vara skruvare, dvs den som sköter screedern som bland annat styr tjockleken på asfaltslagret men också bredden.

- Allt ska göras på millimetern, så det gäller att vara noggrann hela sträckan. Annars är risken att man får fräsa upp allt och göra om, det vill man inte, säger arbetsledaren Michael Olsson.

Arbetet med riksväg 23 kommer att pågå under hela året och ska vara färdigställt i början av år 2023. Peab Asfalt är underentreprenör till Peab Anläggning, som utför arbetet med Trafikverket som beställare.