Ledning

Peab Asfalts huvudkontor ligger i Ängelholm, utöver detta har vi regionkontor i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö, ett flertal lokalkontor, laboratorier, asfaltverk i Sverige. Vår verksamhet bedrivs även i Norge, Danmark och Finland.

Kontaktperson

Håkan Jacobsson

VD Peab Asfalt Norden

Peter Svensson

VD Peab Asfalt Sverige

Patrik Silvfernagel

Regionchef norra Sverige

Magnus Lockner

Regionchef mellersta Sverige

Jörgen Johansson

Regionchef västra Sverige

Carl-Johan Mohlin

Regionchef södra Sverige

Mika Helin

Avdelningschef norra Sverige

Christian Smeds

Avdelningschef mellersta Sverige

Ola Sandahl

Avdelningschef  västra Sverige - Tunnskiktsbeläggningar västra Sverige

Pär Nilsson

Avdelningschef södra Sverige

Ola Mårtensson

Teknisk chef

Niklas Engblom

Maskinchef

Mats Wendel

Innovationsstrateg

Karin Bergkvist

Hållbarhetsstrateg

Jana Söderström

Personal

Cathrine Johansson

KMA

Patrik Lindholm

Inköp

Espen Østreng

Controller

Ann-Charlotte Persson

Kommunikationsansvarige Peab Asfalt Norden

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Hitta närmaste

Hitta ditt närmaste kontaktperson, kontor, laboratorium eller asfaltverk.