Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige och Norge, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar.

Projekten kan omfatta många olika moment förutom beläggningsarbeten såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera, allt för att i slutänden öka trafiksäkerheten och komforten för trafikanterna.

Vi kan även hjälpa till att asfaltera din privata väg eller samfällighetsväg. Inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi också utföra mindre markarbeten och stensättningar. Skulle du behöva grus eller makadam i samband med asfalteringen har vi nära samarbete med Swerock som säkerställer leveranserna.

Ett annat sätt att förbättra eller laga din grus eller asfalterade väg kan vara att ytbehandla vägen genom tankbeläggning. Masab Asfalt utför detta för dig på ett kostnadseffektivt sätt. De kan även hjälpa dig att laga potthål om till exempel vägen fått tjälskador eller spårytebehandla om vägen blivit spårig på grund av tung trafik. 

Lågtempererad asfalt (LTA)

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla miljövänlig och klimatsmart asfalt. Lågtempererad asfalt (LTA) är en del av våra miljöanpassade och energisnåla produkter.

E6 Jordfallsmotet Kungälv

För att bereda ny plats för bussfil breddas E6 vid Jordfallsmotet upp mot Nordre Älv. Breddningen av vägen görs dels mot mitten av körbanan samt vid vägkanten. Även på- och avfarter kommer att breddas. I samband med arbetet kommer justering av vägbana samt asfaltering att utföras.

Omfattning
Beläggningsarbete
Tid
2017-2018
Kund
Trafikverket, Peab Anläggning

E6 Åbro - Kallebäck

På nätterna under hösten 2017 arbetades det för fullt på E6an mellan Åbromotet och Kallebäcksmotet i både södergående och norrgående riktning. Vägsträckan är hårt trafikerad av både personbilar och tung trafik vilket medför stora problem med återkommande sättningar och slitage på slitlagret. Vår utmaning bestod i att bli av med de djupa sättning...

Omfattning
Fräsning och beläggningsarbete
Tid
Hösten 2017
Kund
Trafikverket Underhåll
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Tid
template
Kund
template
Kontraktsumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boyta
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka 2 miljoner ton asfalt per säsong. Vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av asfalteringsuppdrag som du har behov av.

Skicka förfrågan

Vill du pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.