Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige och Norge, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar.

Projekten kan omfatta många olika moment förutom beläggningsarbeten såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera, allt för att i slutänden öka trafiksäkerheten och komforten för trafikanterna.

Vi kan även hjälpa till att asfaltera din privata väg eller samfällighetsväg. Inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi också utföra mindre markarbeten och stensättningar. Skulle du behöva grus eller makadam i samband med asfalteringen har vi nära samarbete med Swerock som säkerställer leveranserna.

Ett annat sätt att förbättra eller laga din grus eller asfalterade väg kan vara att ytbehandla vägen genom tankbeläggning. Vi kan även hjälpa dig att laga potthål om till exempel vägen fått tjälskador eller spårytebehandla om vägen blivit spårig på grund av tung trafik. 

E22 Sätaröd - Vä

Nybyggnation av vägsträckan mellan Sätaröd – Vä norr om Tollarp. Totalt kommer den nya sträckan som byggs i obruten mark att bli 15 km och skall vara klar för trafik år 2021. Asfalteringen sker på uppdrag av Peab Anläggning.

Omfattning
Nybyggnation av väg
Tid
2019-2020
Kund
Peab Anläggning

Kvastekulla Griftegård

Asfaltering av gångvägar.

Omfattning
Asfaltering av gångvägar
Tid
2019
Kund
Svenska Kyrkan

Lågtempererad asfalt (LTA)

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla miljövänlig och klimatsmart asfalt. Lågtempererad asfalt (LTA) är en del av våra miljöanpassade och energisnåla produkter.

E6 Jordfallsmotet Kungälv

För att bereda ny plats för bussfil breddas E6 vid Jordfallsmotet upp mot Nordre Älv. Breddningen av vägen görs dels mot mitten av körbanan samt vid vägkanten. Även på- och avfarter kommer att breddas. I samband med arbetet kommer justering av vägbana samt asfaltering att utföras. För att minimera trafikstörningar då belastningen på vägsträckan...

Omfattning
Beläggningsarbete
Tid
2017-2018
Kund
Trafikverket, Peab Anläggning

Väg 207 Ekeby Almby

Remixing av väg 207 Ekeby Almby nära Örebro.

Omfattning
Remixing av väg
Tid
2019

E6 Åbro - Kallebäck

På nätterna under hösten 2017 arbetades det för fullt på E6an mellan Åbromotet och Kallebäcksmotet i både södergående och norrgående riktning. Vägsträckan är hårt trafikerad av både personbilar och tung trafik vilket medför stora problem med återkommande sättningar och slitage på slitlagret. Vår utmaning bestod i att bli av med de djupa sättning...

Omfattning
Fräsning och beläggningsarbete
Tid
Hösten 2017
Kund
Trafikverket Underhåll

E45 Bonäs - Högvalta

Veidekka utför på beställning av Trafikverket en utökning av befintlig väg till en 2+1 väg mellan Bonäs Högvaltai Värmland. Peab Asfalt är upphandlade som UE för att utföra asfalteringen på vägsträckan.

Omfattning
Asfaltering
Tid
2017
Kund
Veidekke

E22 Rolsberga - Fogdarp

E22 mellan Trelleborg och Norrköping är hårt trafikerad och olycksdrabbad och som en del i att få en säkrare E22 med bättre framkomlighet byggdes sträckan om.

Omfattning
Utförande entreprenad
Tid
2017
Kund
Peab Sverige AB

E6 Stigs Center Göteborg

Underhållsbeläggningar vid på- och avfartsramper norrgående vid E6 Stigs Center.

Omfattning
Underhållsbeläggningar
Tid
2018
Kund
Peab Drift och Underhåll, huvudentreprenör Trafikverket

Väg 773 Siggebohyttan - Torphyttan

Förstärkning- och beläggningsarbete genom halvvarm beläggning om cirka 7,2 kilometer inklusive infarter.

Omfattning
Asfaltering med halvvarm asfalt
Tid
V30-36 2018
Kund
Trafikverket
template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Tid
template
Kund
template
Kontraktsumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka 2 miljoner ton asfalt per säsong. Vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av asfalteringsuppdrag som du har behov av.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.