Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar.

Projekten kan omfatta många olika moment förutom beläggningsarbeten såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera, allt för att i slutänden öka trafiksäkerheten och komforten för trafikanterna.

Vi kan även hjälpa till att asfaltera din privata väg eller samfällighetsväg. Inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi också utföra mindre markarbeten och stensättningar. Skulle du behöva grus eller makadam i samband med asfalteringen har vi nära samarbete med Swerock som säkerställer leveranserna.

Ett annat sätt att förbättra eller laga din grus eller asfalterade väg kan vara att ytbehandla vägen genom tankbeläggning. Vi kan även hjälpa dig att laga potthål om till exempel vägen fått tjälskador eller spårytebehandla om vägen blivit spårig på grund av tung trafik. 

Johanneshovsbron

Peab Asfalt genomförde det komplexa arbetet med att ge Johanneshovsbron ny beläggning. Den långa och smala bron är en viktig genomfartsled för trafiken i centrala Stockholm, vilket ställde stora krav på logistiken.

Tingstadstunneln, Göteborg

På uppdrag av Peab Anläggning asfalterar Peab Asfalt den 455 meter långa sänktunneln. Då tunneln, som många andra tunnlar i Sverige, har lågt i tak, användes de fyra bottentömmande asfaltbilarna som nu finns kvar i Sverige.

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron är en ny bro som byggts för dels Lidingöbanan dels en ny gång- och cykelbana.

E6 Frillesås

På E6 Frillesås norrgående utför vi justeringsarbeten inför asfaltering av 188 000 kvadratmeter innefattande väg av/påfart, vägren samt paralleller.

Halvorslänk, Göteborg

Sedan januari 2020 har byggnationen av Halvorslänk pågått på Hisingen i Göteborg. Den nya vägen kommer att bli en tvärlänk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden och skall underlätta godstransporterna till de stora industrierna som finns på Hisingen, bland annat Volvo Personvagnars stora anläggning.

RV23 Huseby-Marklanda

Riksväg 23 mellan Huseby-Marklanda byggs nu om till mötesfri 2 + 1 väg med mitträcke för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket utförde Peab Asfalt en unik asfaltering med tridem (tre läggare) vid E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet i Göteborg. För att utföra projektet krävdes det minutiös planering av både maskiner, medarbetare, trafikavstängningar och asfalttransporter.

Test med lignin i halvvarma massor

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Unik asfaltering med tridem

Peab Asfalt är unika på att genomföra asfaltering med tridem, dvs tre läggare asfalterar alla körbanor samtidigt. Fördelen med att lägga med tridem är att det inte blir några längsgående skarvar och man ökar därmed trafiksäkerheten. Dessutom minskas eventuella trafikstörningar då arbetet sker snabbare.

Lysekil Stora Badhusberget

Cirka 2.000 kvadratmeter asfalterades på Stora Badhusberget. Uppdraget omfattade även stensättning, nya rabatter, gräsytor samt uppförde av nya fartgupp med skyltar.

Grönfärgad asfalt

Peab Asfalt har asfalterat med ECO-Asfalt som färgats grön. Den infärgade ECO-Asfalten är en test från Stockholm Stad för att göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter. Tekniken med en genomfärgad asfalt är att gång- och cykelbanorna behåller sin färg lång tid framöver.

Väg 207 Ekeby Almby

På väg 207 Ekeby Almby nära Örebro har vi genomfört underhållsbeläggningar genom remixing metoden där vi på plats fräser upp den befintliga beläggningen blandas med ny asfaltmassa och läggs ut igen.

E22 Sätaröd - Vä

Nybyggnation av vägsträckan mellan Sätaröd – Vä norr om Tollarp. Totalt är den nya sträckan som byggdes i obruten mark 15 km. Planen var att vägen skulle bli klar 2021 för trafik men blev klar ett halvår innan utsatt tid. Asfalteringen sker på uppdrag av Peab Anläggning.

Kvastekulla Griftegård

Asfaltering av gångvägar inom kyrkans gravvårdsområde i Partille.

Väg 773 Siggebohyttan - Torphyttan

Förstärkning- och beläggningsarbete genom halvvarm beläggning om cirka 7,2 kilometer inklusive infarter.

E6 Stigs Center Göteborg

Underhållsbeläggningar vid på- och avfartsramper norrgående vid E6 Stigs Center.

E22 Rolsberga - Fogdarp

E22 mellan Trelleborg och Norrköping är hårt trafikerad och olycksdrabbad och som en del i att få en säkrare E22 med bättre framkomlighet byggdes sträckan om.

E45 Bonäs - Högvalta

Veidekka utför på beställning av Trafikverket en utökning av befintlig väg till en 2+1 väg mellan Bonäs Högvaltai Värmland. Peab Asfalt är upphandlade som UE för att utföra asfalteringen på vägsträckan.

E6 Åbro - Kallebäck

På nätterna under hösten 2017 arbetades det för fullt på E6an mellan Åbromotet och Kallebäcksmotet i både södergående och norrgående riktning. Vägsträckan är hårt trafikerad av både personbilar och tung trafik vilket medför stora problem med återkommande sättningar och slitage på slitlagret. Vår utmaning bestod i att bli av med de djupa sättning...

E6 Jordfallsmotet Kungälv

För att bereda ny plats för bussfil breddas E6 vid Jordfallsmotet upp mot Nordre Älv. Breddningen av vägen görs dels mot mitten av körbanan samt vid vägkanten. Även på- och avfarter kommer att breddas. I samband med arbetet kommer justering av vägbana samt asfaltering att utföras. För att minimera trafikstörningar då belastningen på vägsträck...

template
template
template

template

template

template

template

ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka 2 miljoner ton asfalt per säsong. Vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av asfalteringsuppdrag som du har behov av.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.