Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar.

Projekten kan omfatta många olika moment förutom beläggningsarbeten såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera, allt för att i slutänden öka trafiksäkerheten och komforten för trafikanterna.

Vi kan även hjälpa till att asfaltera din privata väg eller samfällighetsväg. Inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi också utföra mindre markarbeten och stensättningar. Skulle du behöva grus eller makadam i samband med asfalteringen har vi nära samarbete med Swerock som säkerställer leveranserna.

Ett annat sätt att förbättra eller laga din grus eller asfalterade väg kan vara att ytbehandla vägen genom tankbeläggning. Vi kan även hjälpa dig att laga potthål om till exempel vägen fått tjälskador eller spårytebehandla om vägen blivit spårig på grund av tung trafik. 

Peab Asfalt minskar CO2-utsläppen med 30 ton i villaområde

Ett nybyggt villaområde har fått ny beläggning med ECO-Asfalt från Peab Asfalt, som har minskat CO2-utsläppen med 30 ton. Det är ett av de mest omfattande projekten som hittills genomförts i Sjöbo sedan det nya ramavtalet trädde i kraft.

E6 Kärra - Bäckebolsmotet

På E6 utanför Bäckebol, Göteborg, har vi fräst och asfalterat den mest slitna körbanan (K1). Här körde vi med två stora fräsar samt lade asfalten direkt efter. Vår teknikavdelning var på plats och utförde borrprover på vägbanan så att kvaliteten säkerställdes.

Färgad asfalt på Oscarsbron

För att öka trafiksäkerheten och tydliggöra avgränsningen till gång- och cykelbana har röd asfalt lagts på Oscarsbron i Trollhättan.

Asfaltering av Stidsbergsbron

Peab Asfalt har lagt asfalt på Stridsbergsbron som invigdes sommaren år 2023, Sveriges största dubbelklaffbro.

Upprustning av Vasagatan

Vasagatan har genomgått en upprustning och fått bland annat bredare trottoarer, nya cykelbanor, nya och fler träd, fler sittplatser och ny gatubelysning.

Erikssundsbron Sigtuna

En ny svängbro byggs av Peab på uppdrag av Trafikverket. Bron skall ersätta den gamla från 1932 och därmed öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Johanneshovsbron

Peab Asfalt genomförde det komplexa arbetet med att ge Johanneshovsbron ny beläggning. Den långa och smala bron är en viktig genomfartsled för trafiken i centrala Stockholm, vilket ställde stora krav på logistiken.

Tingstadstunneln, Göteborg

På uppdrag av Peab Anläggning asfalterar Peab Asfalt den 455 meter långa sänktunneln. Då tunneln, som många andra tunnlar i Sverige, har lågt i tak, användes de fyra bottentömmande asfaltbilarna som nu finns kvar i Sverige.

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron är en ny bro som byggts för dels Lidingöbanan dels en ny gång- och cykelbana.

E6 Frillesås

På E6 Frillesås norrgående utför vi justeringsarbeten inför asfaltering av 188 000 kvadratmeter innefattande väg av/påfart, vägren samt paralleller.

Halvorslänk, Göteborg

Sedan januari 2020 har byggnationen av Halvorslänk pågått på Hisingen i Göteborg. Den nya vägen kommer att bli en tvärlänk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden och skall underlätta godstransporterna till de stora industrierna som finns på Hisingen, bland annat Volvo Personvagnars stora anläggning.

RV23 Huseby-Marklanda

Riksväg 23 mellan Huseby-Marklanda byggs nu om till mötesfri 2 + 1 väg med mitträcke för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet, Göteborg

På uppdrag av Trafikverket utförde Peab Asfalt en unik asfaltering med tridem (tre läggare) vid E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet i Göteborg. För att utföra projektet krävdes det minutiös planering av både maskiner, medarbetare, trafikavstängningar och asfalttransporter.

Test med lignin i halvvarma massor

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Unik asfaltering med tridem

Peab Asfalt är unika på att genomföra asfaltering med tridem, dvs tre läggare asfalterar alla körbanor samtidigt. Fördelen med att lägga med tridem är att det inte blir några längsgående skarvar och man ökar därmed trafiksäkerheten. Dessutom minskas eventuella trafikstörningar då arbetet sker snabbare.

Lysekil Stora Badhusberget

Cirka 2.000 kvadratmeter asfalterades på Stora Badhusberget. Uppdraget omfattade även stensättning, nya rabatter, gräsytor samt uppförde av nya fartgupp med skyltar.

Grönfärgad asfalt

Peab Asfalt har asfalterat med ECO-Asfalt som färgats grön. Den infärgade ECO-Asfalten är en test från Stockholm Stad för att göra det säkrare för gång- och cykeltrafikanter. Tekniken med en genomfärgad asfalt är att gång- och cykelbanorna behåller sin färg lång tid framöver.

Väg 207 Ekeby Almby

På väg 207 Ekeby Almby nära Örebro har vi genomfört underhållsbeläggningar genom remixing metoden där vi på plats fräser upp den befintliga beläggningen blandas med ny asfaltmassa och läggs ut igen.

E22 Sätaröd - Vä

Nybyggnation av vägsträckan mellan Sätaröd – Vä norr om Tollarp. Totalt är den nya sträckan som byggdes i obruten mark 15 km. Planen var att vägen skulle bli klar 2021 för trafik men blev klar ett halvår innan utsatt tid. Asfalteringen sker på uppdrag av Peab Anläggning.

Kvastekulla Griftegård

Asfaltering av gångvägar inom kyrkans gravvårdsområde i Partille.

Väg 773 Siggebohyttan - Torphyttan

Förstärkning- och beläggningsarbete genom halvvarm beläggning om cirka 7,2 kilometer inklusive infarter.

template
template
template

template

template

template

template

Dela

Vad är ECO-Asfalt?

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka 2 miljoner ton asfalt per säsong. Vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av asfalteringsuppdrag som du har behov av.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.