ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan, och det under en lång tid. Men verklig hållbarhet kräver ännu längre tidsperspektiv. 

Med vår ECO-Asfalt minskar vi vår klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

Vi garanterar samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning. Den är bara mer klimatsmart!

Beräkna klimatpåverkan vid asfaltering

Beräkna klimatpåverkan från olika asfalteringsprojekt såsom vägar, garageuppfarter, industriplaner med mera genom vår klimatkalkylator. Klimatpåverkan från alla steg ingår: råvaror, transporter, tillverkning och utläggning. Resultatet visas med siffror och diagram, och en jämförelse görs mellan företagets ECO-Asfalt och motsvarande standardasfalt

Mer information om ECO-Asfalt

ECO-Asfalt - det klimatsmarta valet

Vår ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart!

EPD - ECO-Asfalt

Nu finns en certifierad miljövarudeklaration för ECO-Asfalt som visar produktens miljöpåverkan, från utvinning av råvaror till utleverans av färdig massa. EPD står för Environmental Product Declaration.

EPD - ECO-Asfalt Plus

Produkten ECO-Asfalt Plus ger ytterligare lägre miljöbelastning jämfört med ECO-Asfalt genom sänkt tillverkningstemperatur och återanvändning av returasfalt. I EPDn redovisas fyra asfalttyper med 20 till 40 procents inblandning.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.