Forskningsprojekt

Inom Peab Asfalt pågår kontinuerligt ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten kan ha såväl kortsiktig som långsiktig nytta för såväl Peab som våra kunder. Finansieringen är ofta tillsammans med externa finansiärer och på så sätt finns ett stort intresse i att använda resultaten som ofta kommer till praktisk användning.

Tekniken inom asfaltbranschen utvecklas i snabb takt! Men långsiktiga resultat tar tid att utvärdera och ofta krävs att man testar produkter/metoder under verkliga förhållanden på gator och vägar. Därför har Peab Asfalt också satsat på att skaffa avancerade utrustningar och kompetens på våra lab för att kunna förutsäga och påvisa de förväntningar som beställaren har på våra produkter.

ECO-Asfalt Vålberg

 

Kontaktperson

Michael Langfjell

Ola Mårtensson

Teknisk chef