Tankbeläggningar

Olika typer av tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla vägar på. Tankbeläggningar används vid beläggning av enskild väg eller vägförening, underhåll av väg på vägförening med mera.

Beroende på vilka åtgärder du behöver göra på din väg samt om det är en grusväg eller asfalterad väg kan vi erbjuda dig olika typer av tankbeläggningar och ytbehandlingar såsom Y1B, Y1G, Y2G, indränkt makadam, HP-lagningar samt spårytebehandling. Ytbehandling är ett tunt slitlager som ger ett tätande ytskikt på vägen och en yta som tål slitage från trafiken. Beläggningen kan används både som slitlager på belagda vägar (Y1B) och på grusvägar (Y1G).

Kontakta Stefan Hane/Maja Hjeltman, 0706-90 53 72, maja.hjeltman@peabasfalt.se för mer information och kostnadsfri offert alternativt skicka in via Förfrågan Tankbeläggningar

Vad är tankbeläggningar

Tankbeläggning i underhållssyfte utförs i första hand för att förlänga livstiden på vägen och är ett mer kostnadseffektivt sätt att underhålla vägarna på istället för att lägga en helt ny toppbeläggning. De vanligaste typerna av tankebeläggningar är ytbehandling (Y1B eller Y1G) och indränkt makadam (IM)

När man utför tankbeläggning (indränkt makadam, JIM, IM) innebär det att man först fyller spåren eller sättningarna i vägbanan med grov makadam av typ 8/22 varefter man sprutar på bitumenemulsion över vägytan samt lägger på ytterligare ett gruslager (så kallad JIM, justering i makadam).

När man utför en så kallad försegling innebär det att man lägger ett lager med bitumenemulsion och sprider ut en mindre stenstorlek.  Denna åtgärd gör man för att föryngra vägbeläggningen.

Tankbeläggning kan också användas vid vägförbättringar direkt på ett bärlager av grus eller på befintlig asfalt för att öka slitlagret. Även här sprider man bitumenemulsion över vägen med en spridarbil varefter man sprider ut sten med en grusutläggare och jämnar till sedan ytan med en vält. Två tredjedelar av höjden på gruset ligger i bitumenet och resten ovanför.

Y1G - ytbehandling i ett lager på grusunderlag

Nytt slitlager - en investering för framtiden

Om du har en grusväg idag så kräver den mycket underhåll i form av hyvling och grus samtidigt som du får stora kostnader då den är mycket känslig för väder och slitage.

Genom att ytbehandla vägen med Y1G kan du istället få en jämnare väg som är kräver mindre underhåll, dammar mindre och är inte lika väderkänslig som en traditionell grusväg. Kostnaden för underhållet blir väsentligt lägre (beräknat på 6 - 8 år). 

Kraven på vägkroppen är:

 • Bärighet
 • God vattenavrinning

Fördelar:

 • Låg kostnad för ytbehandlingen
 • Mindre underhåll jämfört med grusväg

Y1G är den billigaste och enklaste tankbeläggningsmetoden för mindre grusvägar.  Metoden kan även utföras i två lager, vilket då heter Y2G.

Y1B - ytbehandling i ett lager på belagt underlag

Slitlager på äldre slitna och uttorkade beläggningar

Beläggning Y1B läggs med datorstyrda spridarbilar. Det är en lämplig beläggningstyp på äldre slitna och uttorkade beläggningar såsom enskilda vägar, kommunala vägar och i stor utsträckning Trafikverksvägar.

Beläggningen används också ofta som prydnadsbeläggning i rondeller, kyrkogårdar och parker. 

Fördelar:

 • Slitstyrkan kan jämföras med varmblandade massor
 • Inga brunns- eller kantstenslyft eftersom beläggningstypen endast bygger 4-11 mm
 • Kostnaden är betydligt lägre jämfört med konventionella beläggningstyper
 • Ytbeläggningen genomförs snabbare jämfört med traditionellt beläggningsarbete 

Spårytebehandling

Om vägen blivit spårig på grund av nötning eller mycket tung trafik finns det möjlighet att återställa vägytan med hjälp av spårytebehandling.

Vid spåriga vägbanor finns det stor risk för vattensamlingar som kan orsaka vattenplaning eller halka och därmed öka olycksfallsrisken. Spåriga vägbanor är också betydligt svårare att snöröja.

För att öka trafiksäkerheten istället för att lägga helt ny asfalt, kan man laga den spåriga vägbanan genom att fylla spåren med bitumen och stenmaterial (ytbeläggning). Denna metod av ytbehandling är ett kostnadseffektivt sätt att reparera vägen på.

HP-lagning

HP-lappning utförs på vägar som har behov av att lagas såsom större öppna ytor på delar av vägbanan eller där asfalten är sliten. Detta utförs ofta med fraktioner på stenarna mellan 4-8 mm.

HP-lagning är ett effektivt sätt att reparera slitlagret då man har möjlighet att lappa och laga vägen på både mindre och större områden. 

IM (Indränkt Makadam)

IM, indränkt makadam, används vid förstärkning av äldre beläggningar och fungerar både på grusväg som asfalterad väg. Det indränkta makadamet kan göras i olika tjocklekar med varierande storlekar på ingående makadam. Efter man behandlat vägen med IM så kan det dock finnas lite överskottsmaterial kvar, men dessa sopas bort en kort tid efter behandlingen.

Hur går det till när man förstärker en väg genom indränkt makadam

Stenmaterial påförs i lager upp till 60 mm tjocka per omgång. Mängden stenmaterial anpassas till hur mycket vägen behöver justeras och förstärkas.

Stenmaterialet packas väl för att ge bästa möjliga stabilitet och en jämn överyta på vägbanan. Den packade stenytan dränks därefter in med bitumenemulsion. Överytan täcks därefter med finkornigt stenmaterial och vältas slutligen.

Skador där man bör använda indränkt makadam (IM)

 Kanthäng

Kanthäng: Är en vanlig skada på det mindre vägnätet på grund av dålig bärighet i vägens ytterkanter. Här för man på ett tillräckligt tjockt lager i vägens ytterkant och sprider ut det mot vägens mitt. Förstärkningen kommer då där den bäst behövs.

Sättningar och ojämnheter

Sättningar och ojämnheter: Uppstår genom tjälskador eller bristande bärighet. Här kan man justera med grus och sedan täcka med indränkt makadam. Genom att använda indränkt makadam får man både den nödvändiga förstärkningen av vägen och justering av vägytan.

Större bärighetsskador

Större bärighetsskador: När vägen behöver en genomgående förstärkning anpassar man mängden och storleken på stenmaterial till behovet av åtgärden. 

Försegling och vitalisering av äldre vägar

Laboratorieförsök med upptagna borrkärnor har visat att asfalten åldras redan efter 3 - 4 år. Genom väderpåverkan och nedbrytning genom solens strålning påverkas asfaltens mjukpunkt och sprödhet. Detta orsakar stensläpp och krackelering på äldre vägar. Genom sprickorna i beläggningen tränger ytvattnet ned genom beläggningen. Detta påverkar den underliggande vägkonstruktionen negativt och bidrar till tjälskador.

Hur föryngrar vi en gammal beläggning?

Vi förnyar äldre vägar genom

 • Försegling med bindemedel och sand för att förnya och täta äldre beläggningar
 • Vitalisering med specialbindemedel för att förnya ytan och öka livslängden

Förfrågan tankbeläggningar

Tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla lågtrafikerade vägar såsom enskilda vägar, samfällighets- eller vägföreningar men även mindre Trafikverksvägar. Fyll i nedan förfrågan så berättar vi mer.

Peab Asfalt vinner sitt största tankbeläggningskontrakt någonsin

Peab Asfalt har vunnit sin största order hittills gällande tankbeläggningar till Trafikverket i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Kontraktet omfattar djupfräsning, indränkt makadam samt ytbehandling på låg- och medeltrafikerade vägar.

Bindemedelsförsegling

För att få en bra friktion och säkrare landning för flygplanen finns det möjlighet att göra en bindemedelsförsegling. Denna metod har vi bland annat använt på Swedavias flygplatser såsom Arlanda, Bromma, Östersund och Sturup med mera.

Bindemedelsförsegling på flygplatser

Metoden innebär att man sprider en föryngringsbitumen med en spridarbil vilken skall se till att asfalten inte torkar ut och krackelerar. Ovanpå denna beläggning sprids en krossad och mald hyttsten som ökar friktionen vid landning och flygplanen kan därmed få bättre grepp och minska bromssträckan.

Områdena som normalt brukar behandlas genom bindemedelsförseglingen är förutom landningsbana även taxibanor och övriga områden där man önskar en högre friktion mellan beläggningen och flygplanshjulen. 

 

Olika metoder för att underhålla och förbättra en väg

Vilka olika metoder finns det för att på det bästa sättet att på ett kostnadseffektivt sätt underhålla och förbättra en väg förutom att helt lägga ny asfalt? Nedan hittar du en kortfattad förklaring till vilka områden våra olika metoder är bra till.

Tankbeläggning

Tankbeläggning är en typ av beläggning som tillverkas på plats utan behov av asfaltfabrik. Stenmaterialet är kallt vilket sparar energi och man tillsätter bitumenemulsioner som bindemedel. Beroende på stenmaterialet kan vägytans färg variera.

Slitlager Y1G (ytbehandling i ett lager på grusunderlag)

är den lämpliga beläggningstypen för att med ett minimum av arbete och kostnader belägga grusvägar. Y2G är samma ytbehandling fast i dubbla lager.

Slitlager Y1B (ytbehandling i ett lager på belagt underlag)

är den lämpliga beläggningstypen som slitbana på äldre, slitna och uttorkade beläggningar. Y2B är samma ytbehandling fast i dubbla lager.

IM (indränkt makadam)

används för att belägga grusvägar och för att förstärka och justera belagda vägar.

Försegling och vitalisering

används för att föryngra och täta äldre beläggningar.

Potthålslagning

med snabelbil som avsevärt reducerar kostnaden för att laga sprickor och potthål.

Djupfräsning

används för att återställa och förstärka vägar med användning av nytt och befintligt material.

Maja Hjeltman

Stefan Hane

Arbetsledare

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.