Tankbeläggningar

Olika typer av tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla vägar på. Tankbeläggningar används vid beläggning av enskild väg eller vägförening, underhåll av väg på vägförening med mera.

Beroende på vilka åtgärder du behöver göra på din väg samt om det är en grusväg eller asfalterad väg kan vi erbjuda dig olika typer av tankbeläggningar och ytbehandlingar såsom Y1B, Y1G, Y2G, indränkt makadam, HP-lagningar samt spårytebehandling. Ytbehandling är ett tunt slitlager som ger ett tätande ytskikt på vägen och en yta som tål slitage från trafiken. Beläggningen kan används både som slitlager på belagda vägar (Y1B) och på grusvägar (Y1G).

Kontakta Maja Hjeltman, 0706-90 53 72, maja.hjeltman@peabasfalt.se eller
Thomas Ålund, 0725-33 35 22, thomas.alund@peabasfalt.se för mer information och kostnadsfri offert. Du kan även skicka in via 
Förfrågan Tankbeläggningar

Vad är tankbeläggningar

Tankbeläggning i underhållssyfte utförs i första hand för att förlänga livstiden på vägen och är ett mer kostnadseffektivt sätt att underhålla vägarna på istället för att lägga en helt ny toppbeläggning.
De vanligaste typerna av tankebeläggningar är ytbehandling (Y1B eller Y1G) och indränkt makadam (IM).

När man utför tankbeläggning (indränkt makadam, JIM, IM) innebär det att man först fyller spåren eller sättningarna i vägbanan med grov makadam av typ 8/22 varefter man sprutar på bitumenemulsion över vägytan samt lägger på ytterligare ett gruslager (så kallad JIM, justering i makadam).

När man utför en så kallad försegling innebär det att man lägger ett lager med bitumenemulsion och sprider ut en mindre stenstorlek.  Denna åtgärd gör man för att föryngra vägbeläggningen.

Tankbeläggning kan också användas vid vägförbättringar direkt på ett bärlager av grus eller på befintlig asfalt för att öka slitlagret. Även här sprider man bitumenemulsion över vägen med en spridarbil varefter man sprider ut sten med en grusutläggare och jämnar till sedan ytan med en vält. Två tredjedelar av höjden på gruset ligger i bitumenet och resten ovanför.

Kontaktperson

Maja Hjeltman

Arbetsledare

Thomas Ålund

Platschef

IM (Indränkt Makadam)

IM, indränkt makadam, används vid förstärkning av äldre beläggningar och fungerar både på grusväg som asfalterad väg. Det indränkta makadamet kan göras i olika tjocklekar med varierande storlekar på ingående makadam. Efter man behandlat vägen med IM så kan det dock finnas lite överskottsmaterial kvar, men dessa sopas bort en kort tid efter behan...

Y1B - ytbehandling i ett lager på belagt underlag

Slitlager på äldre slitna och uttorkade beläggningar

Y1G - ytbehandling i ett lager på grusunderlag

Nytt slitlager - en investering för framtiden.

Lagning av potthål

Potthål eller slaghål uppkommer framförallt om vägen inte har tillräckligt fall så att vattnet har möjlighet att rinna av vägen av olika anledningar men kan också bero på att vägkanterna inte har tillräcklig bärighet.

HP-lagning

HP-lappning utförs på vägar som har behov av att lagas såsom större öppna ytor på delar av vägbanan eller där asfalten är sliten. Detta utförs ofta med fraktioner på stenarna mellan 4-8 mm.

Spårytebehandling

Om vägen blivit spårig på grund av nötning eller mycket tung trafik finns det möjlighet att återställa vägytan med hjälp av spårytebehandling.

Försegling och vitalisering av äldre vägar

Laboratorieförsök med upptagna borrkärnor har visat att asfalten åldras redan efter 3 - 4 år. Genom väderpåverkan och nedbrytning genom solens strålning påverkas asfaltens mjukpunkt och sprödhet. Detta orsakar stensläpp och krackelering på äldre vägar. Genom sprickorna i beläggningen tränger ytvattnet ned genom beläggningen. Detta påverkar den u...

Grusbelagd hårdgjord yta

Vid många platser önskas asfalt för att få en hårdgjord yta och underlätta underhåll men den svarta ytan på asfalten passar inte in. Detta kan gälla parker, kyrkor, vägar och gångar.

Bindemedelsförsegling

För att få en bra friktion och säkrare landning för flygplanen finns det möjlighet att göra en bindemedelsförsegling. Denna metod har vi bland annat använt på Swedavias flygplatser såsom Arlanda, Bromma, Östersund och Sturup med mera.

template
template
template

template

template

template

template

Förfrågan tankbeläggningar

Tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla lågtrafikerade vägar såsom enskilda vägar, samfällighets- eller vägföreningar men även mindre Trafikverksvägar.

Olika metoder för att underhålla och förbättra en väg

Här hittar du en kortfattad förklaring till vilka områden våra olika metoder är bra till.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.