Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar

Är vägen dålig och behöver förbättras? Många av våra vägar behöver idag underhållas och förbättras för att uppnå de miljö- och säkerhetskrav som ställs på vårt trafiknät, både på grusvägar som asfalterade vägar. De främsta orsakerna som påverkar en vägs funktion är slitage, väder och vind samt vägens uppbyggnad.

Vi kan hjälpa dig att förnya och förbättra din grusväg eller din asfalterade väg genom olika typer av tankbeläggningarvägförstärkningar eller HP- och potthålslagningar. Genom att ytbehandla vägen kan du på det mest kostnadseffektivaste sättet ge vägen ett nytt liv så att den håller i ytterligare många år framöver.

Spårig vägbana

Ett vanligt problem som också uppstår när trafiken sliter på vägbanan är att den blir spårig. En spårig väg ökar risken för trafikolyckor och ett alternativ istället för att asfaltera hela vägbanan är att spårbehandla den. Genom att spårytebehandla vägen kan du därmed minska risken för olycksfall och få en tryggare och säkrare väg.

Rikstäckande i Sverige och Norge

Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom förebyggande vägunderhåll, förstärkningar och kostnadseffektiva slitlagerbeläggningar.

Våra uppdrag utförs i hela Sverige och även i Norge, och bland kunderna finns Trafikverket, kommunernas vägnät, vägföreningar, entreprenadföretag och privata kunder.

Olika metoder för att underhålla och förbättra en väg

Vilka olika metoder finns det för att på det bästa sättet att på ett kostnadseffektivt sätt underhålla och förbättra en väg förutom att helt lägga ny asfalt? Nedan hittar du en kortfattad förklaring till vilka områden våra olika metoder är bra till.

Tankbeläggning

Tankbeläggning är en typ av beläggning som tillverkas på plats utan behov av asfaltfabrik. Stenmaterialet är kallt vilket sparar energi och man tillsätter bitumenemulsioner som bindemedel. Beroende på stenmaterialet kan vägytans färg variera.

Slitlager Y1G (ytbehandling i ett lager på grusunderlag)

är den lämpliga beläggningstypen för att med ett minimum av arbete och kostnader belägga grusvägar. Y2G är samma ytbehandling fast i dubbla lager.

Slitlager Y1B (ytbehandling i ett lager på belagt underlag)

är den lämpliga beläggningstypen som slitbana på äldre, slitna och uttorkade beläggningar. Y2B är samma ytbehandling fast i dubbla lager.

IM (indränkt makadam)

används för att belägga grusvägar och för att förstärka och justera belagda vägar.

Försegling och vitalisering

används för att föryngra och täta äldre beläggningar.

Potthålslagning

med snabelbil som avsevärt reducerar kostnaden för att laga sprickor och potthål.

Djupfräsning

används för att återställa och förstärka vägar med användning av nytt och befintligt material.

Peab Asfalt vinner sitt största tankbeläggningskontrakt någonsin

Peab Asfalt har vunnit sin största order hittills gällande tankbeläggningar till Trafikverket i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Kontraktet omfattar djupfräsning, indränkt makadam samt ytbehandling på låg- och medeltrafikerade vägar.

Kontakt

Här hittar du adress, telefonnummer samt kontaktpersoner för tankbeläggningar, potthålslagningar, HP-lagningar samt vägförstärkningar

Tankbeläggningar

Olika typer av tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla vägar på. Tankbeläggningar används vid beläggning av enskild väg eller vägförening, underhåll av väg på vägförening med mera.

Lagning av potthål

Potthål eller slaghål uppkommer framförallt om vägen inte har tillräckligt fall så att vattnet har möjlighet att rinna av vägen av olika anledningar men kan också bero på att vägkanterna inte har tillräcklig bärighet.

Djupfräsning

Djupfräsning en metod för förstärkning av vägar med användning av befintligt material. Metoden är miljövänlig och kräver inga förändringar av vägområdet. Den har hög kapacitet och ger därför minsta möjliga trafikstörningar och låga kostnader i förhållande till andra metoder.

Kall- och halvvarm teknik - återvinner returasfalt

Kall- och halvvarm teknik kan användas på lågtrafikerade vägar som ett alternativ till konventionell beläggning. Resultatet är oftast bättre, hållbarare och mer ekonomisk.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.