Drift och Underhåll

Peab Asfalt utför drift och underhåll på vägarna åt Trafikverket och många kommuner. Nedan är ett axplock. Fler projekt finns att läsa under aktuellt.

Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Katrineholm, Flen och Vingåker att minska sin klimatpåverkan med 300 ton per år.

Söderköpings kommun

Peab asfalterar och underhåller gatorna i Söderköpings kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Söderköping att minska sin klimatpåverkan med 50 ton per år.

Stockholm ytter- och innerstad

Underhållsbeläggningar i Stockholms Inner- och Ytterstad. Uppdraget omfattar fräsning samt beläggningsarbeten av underhållskaraktär på gator, gångbanor, cykelvägar med mera.

Örebro kommun

Uppdraget omfattar alla projekt norr om Svartån, det vill säga halva kommunen, gällande underhållsbeläggningar, fräsning, mindre justeringsarbeten samt justering av brunnar med mera. Utöver underhållsbeläggningar utförs det även nybeläggningar inom samma område.

Falköping, Tidaholm och Karlsborgs kommun

Ny- och underhållsbeläggningar inklusive förarbeten såsom justeringar, fräsning och samt mindre anläggningsarbeten.

Eda Kommun

Underhållsbeläggningar i Eda kommun, Värmland.

Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten

Asfaltering i samband med återställning av schaktreparationer åt Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten.

Stockholm

Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar såsom fräsning, lagning av sprickor, potthål, spåriga vägbanor till att lägga ny asfalt.

Linköpings kommun

Underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark för Linköpings kommun 2018 med möjlighet till tre års förlängning.

template
template
template

template

template

template

template