Drift och Underhåll

Peab Asfalt utför drift och underhåll på vägarna åt Trafikverket och många kommuner. Nedan är ett axplock. Fler projekt finns att läsa under aktuellt.

Uppbreddad läggare ger ökad trafiksäkerhet

Beläggningsarbetet som nu är klart vid E6 Rollsbo skedde med tandem varav den ena läggaren var uppbreddad till nio meter. Breddningen gör att man lägger två körfält samtidigt och mittenskarv undviks vilket ökar trafiksäkerheten.

Peab Asfalt först med helt eldriven läggning av asfalt

Peab Asfalt är först i Sverige med att utföra asfaltläggning med enbart eldrivna maskiner. Landets första helelektriska projekt på asfaltområdet blir verklighet genom eldriven asfaltläggare, elvält och eldriven vibroplatta i kombination med eldrivna lastbilar. – Det här är ett framtidsprojekt som erbjuder en nästan tyst arbetsmiljö för våra med...

Stor klimatbesparing i nytt kontrakt med Helsingborg Stad

Peab Asfalt har tecknat ett nytt avtal med Helsingborg Stad med fortsatt förtroende att genomföra asfalteringsarbeten i kommunen. I upphandlingen har det ställts krav på att värna om miljön och minska klimatutsläppen.

Röd asfalt förbättrar cyklisters säkerhet i Henriksdal, Stockholm

På uppdrag av Stockholm Stad har Peab Asfalt asfalterat 250 meter cykelväg med röd asfalt i Henriksdal. Genom att lägga en färgad asfalt erhåller man en tydligare avgränsning mellan gång- och cykelväg, vilket ökar trafiksäkerheten både för cyklister, gångtrafikanter såväl som för bilister.

Peab Asfalt får förnyat kontrakt i Halmstad

Peab Asfalt har tecknat ett nytt avtal om asfaltering och underhåll av Halmstads vägnät. Med ECO-Asfalt hjälper Peab kommunen att fortsätta minska sin klimatpåverkan.

Peab Asfalt tecknar avtal med Heby kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen att utföra beläggningsarbetet i Heby kommun. Förutom ny- och underhållsbeläggningar innefattar kontraktet även reparationsbeläggningar samt omhändertagande av fräst asfalt. Avtalet gäller Heby kommun, Heby gårdar och fastigheter samt bostäder i Sala bostäder.

Viktig transportväg i Norrbotten förstärks

Arbetet med väg 395, även känd som Malmvägen, i Norrbotten fortsätter. Vägen ska förstärkas från gruvan i Kaunisvaara till omlastningscentralen i Svappavaara, en sträcka på totalt 16 mil. I år startade arbetet med sista etappen på sträckan där vägen ska breddas till åtta meter och förstärkas för att säkerställa att vägen klarar det ökade behovet...

127 500 ton energisnål asfalt ligger nu på Jämtlands vägar

Förra våren fick Peab Asfalt i uppdrag av Trafikverket att rusta upp på ett flertal vägsträckor i Jämtland. I veckan lades den sista asfalten ut och de 109 kilometerna väg är nu asfalterade och klara. Den sju mil långa sträckan från Lidsjöberg till norska gränsen slutförde projektet.

Peab Asfalt vinner ramavtal med Olofströms kommun

Peab Asfalt har fått uppdraget att fortsätta genomföra asfaltsbeläggningar på kommunala gator och enskilda vägar i Olofströms kommun.

Nytt avtal för Peab Asfalt i Sundsvalls kommun

Under säsongen 2023 är det Peab Asfalt som har hand om underhållsbeläggningen på Sundsvalls gator. Kontraktet avser utförande av underhållsbeläggning på bostadsgator och några av de större centrala vägarna. Även fräsning, nytt slitlager och några vägar som har förstärkts under våren ska asfalteras. Totalt är kontraktet fördelat på 25 olika objek...

Röd asfalt pryder nu Oscarsbron i Trollhättan

För att öka trafiksäkerheten och tydliggöra avgränsningen till gång- och cykelbana har röd asfalt lagts på Oscarsbron i Trollhättan.

Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Katrineholm, Flen och Vingåker att minska sin klimatpåverkan med 300 ton per år.

Söderköpings kommun

Peab asfalterar och underhåller gatorna i Söderköpings kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Söderköping att minska sin klimatpåverkan med 50 ton per år.

Stockholm ytter- och innerstad

Underhållsbeläggningar i Stockholms Inner- och Ytterstad. Uppdraget omfattar fräsning samt beläggningsarbeten av underhållskaraktär på gator, gångbanor, cykelvägar med mera.

Örebro kommun

Uppdraget omfattar alla projekt norr om Svartån, det vill säga halva kommunen, gällande underhållsbeläggningar, fräsning, mindre justeringsarbeten samt justering av brunnar med mera. Utöver underhållsbeläggningar utförs det även nybeläggningar inom samma område.

Falköping, Tidaholm och Karlsborgs kommun

Ny- och underhållsbeläggningar inklusive förarbeten såsom justeringar, fräsning och samt mindre anläggningsarbeten.

Eda Kommun

Underhållsbeläggningar i Eda kommun, Värmland.

Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten

Asfaltering i samband med återställning av schaktreparationer åt Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten.

Stockholm

Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar såsom fräsning, lagning av sprickor, potthål, spåriga vägbanor till att lägga ny asfalt.

Linköpings kommun

Underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark för Linköpings kommun 2018 med möjlighet till tre års förlängning.

template
template
template

template

template

template

template

Nyfiken på att läsa mer?

Läs alla nyheter och håll dig uppdaterad.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.