Hållbarhet är ansvar och omtanke

Peab Asfalt strävar mot en klimatsmart och hållbar framtid! Vi är fast beslutna att göra vår del för att minska vår påverkan på klimatet. Genom att återvinna asfalt, ersätta oljebaserade bitumen med alternativa bindemedel såsom lignin och övergå till koldioxidneutral tillverkningsprocess med biobränslen, tar vi stora steg mot ett hållbart samhällsbyggande. Detta är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

Med omtanke om människor och miljö

Vi vill bygga ett samhälle präglat av omtanke om människor och miljö.

Genom att ta tillvara medarbetarnas idéer strävar vi efter att minska vår negativa påverkan och nyttja våra möjligheter att bidra positivt. För oss är hållbarhet en viktig drivkraft som ger långsiktighet och stärker vår verksamhet.

Med satsningar på teknisk utveckling skapar vi produkter med mindre miljöpåverkan. Vi delar med oss av kunskap och lär av andra för att bana väg för nya arbetssätt. I nära samverkan med övriga aktörer verkar vi för en ansvarsfull bransch.

En bransch där etik och ansvar står i fokus

Våra anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet.

Vi arbetar ständigt för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke om oss själva och varandra. Hos oss ska varje anställd kunna utvecklas i sitt yrke och som människa, och vår övertygelse är att mångfald bygger det bästa laget. Vi engagerar oss i ungdomars och nyanländas framtid genom att stödja dem på deras väg in i yrkeslivet. Vi lägger största vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt agerande, i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan. Tydliga riktlinjer, dialog och uppföljning är delar i detta, liksom samverkan med bransch och myndigheter. Vi erbjuder också en extern visselblåsartjänst där eventuell misstanke om oegentligheter kan rapporteras anonymt.

Klimatsmart asfalt för framtiden

ECO-Asfalt är ett koncept som placerar Peab Asfalt i framkant vad gäller miljömässig hållbarhet. Vi är bland de ledande inom branschen när det kommer till att minska koldioxidutsläppen vid tillverkningsprocessen.

I tillverkningen används förnyelsebara bränslen för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver mest energi. Genom att den ersätter fossil eldningsolja minskas klimatpåverkan radikalt, utan att slutprodukten påverkas. Mer än 95% av vår producerade massa är idag ECO-Asfalt och vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 65%.

Att använda förnyelsebara bränslen är en åtgärd som inte bara minskar vår miljöpåverkan, utan också ger dig möjligheten att välja ECO-Asfalt – en produkt som står för hög kvalitet med bibehållen prestanda samtidigt som den minskar klimatpåverkan i ditt projekt

I konceptet ingår även åtgärder som alternativa bindemedel, ökad andel återvinning, sänkt tillverkningstemperatur och fossilfria transporter.

Vi utvecklar kontinuerligt våra koncept för ökad hållbarhet

Peab Asfalt tar ytterligare ett steg mot klimatförbättrad asfalt med lignin

I samarbete med Forshaga kommun asfalterar Peab Asfalt ytterligare en teststräcka med lignin på Bråtvägen. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar.

Lyckat försök med lignin i halvvarm asfalt

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Peab Asfalt fortsätter lansera det klimatsmarta alternativet för framtidens vägar

Peab Asfalt fortsätter att ta täten för miljösatsningar inom tillverkning av asfaltmassa genom att den 24 augusti lansera sin nya ECO-Asfalt® i Småland samtidigt som man inviger det konverterade asfaltverket i Sävsjö. ECO-Asfalt® framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och res...

Bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en bioprodukt som Peab Asfalt vill utveckla till ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

Dela

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.