Hållbarhet är ansvar och omtanke

På Peab Asfalt är hållbarhet en del av vardagen och det är våra medarbetares kunskap och engagemang som driver utvecklingen. Vi vill ta ansvar, och göra det enkelt för våra kunder att ta sitt.

Med omtanke om människor och miljö

Vi vill bygga ett samhälle präglat av omtanke om människor och miljö.

Genom att ta tillvara medarbetarnas idéer strävar vi efter att minska vår negativa påverkan och nyttja våra möjligheter att bidra positivt. För oss är hållbarhet en viktig drivkraft som ger långsiktighet och stärker vår verksamhet. Med satsningar på teknisk utveckling skapar vi produkter med mindre miljöpåverkan. Vi delar med oss av kunskap och lär av andra för att bana väg för nya arbetssätt. I nära samverkan med övriga aktörer verkar vi för en ansvarsfull bransch.

En bransch där etik och ansvar står i fokus

Våra anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet.

Vi arbetar ständigt för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke om oss själva och varandra. Hos oss ska varje anställd kunna utvecklas i sitt yrke och som människa, och vår övertygelse är att mångfald bygger det bästa laget. Vi engagerar oss i ungdomars och nyanländas framtid genom att stödja dem på deras väg in i yrkeslivet. Vi lägger största vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt agerande, i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan. Tydliga riktlinjer, dialog och uppföljning är delar i detta, liksom samverkan med bransch och myndigheter. Vi erbjuder också en extern visselblåsartjänst där eventuell misstanke om oegentligheter kan rapporteras anonymt.

Klimatsmart asfalt för framtiden

ECO-Asfalt är ett koncept som placerar oss i framkant vad gäller miljömässig hållbarhet och som har rönt stort intresse på marknaden.

I tillverkningen används koldioxidneutral bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver mest energi. Genom att den ersätter fossil eldningsolja minskar klimatpåverkan radikalt, utan att slutprodukten påverkas. Mer än 95% av vår producerade massa är idag ECO-Asfalt. I konceptet ingår även åtgärder som ökad andel återvinning, sänkt tillverkningstemperatur och fossilfria transporter.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.