Flygplatser

Peab Asfalt har utfört banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige både för Swedavia som för privatägda flygplatser.

Nedan är några exempel på arbeten vi utfört på olika flygplatser:

Kalmar Airport

På Kalmar Airport har vi utfört beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten ihop med Peab Anläggning i samband med uppgradering av referenskod.

​Uppgraderingen innebar att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större.
 
Bromma och Arlanda

På Arlanda flygplats har vi gjort en omtoppning runt centrumlinjen på bana 1 om ca 65.000 kvadratmeter. På Bromma har lagt ny asfalt på en nybyggd taxibana och uppställningsramp. Här har vi också gjort omtoppningar på rampytor om ca 32.000 kvadratmeter.

Landvetter

Cirka 100 personer har bidragit till att på tre dagar asfaltera 900 meter av startbanan, totalt 51.500 kvadratmeter. Tidigare har arbetena i huvudsak skett på landningsbanans och parallelltaxibanas Y:s södra del, men även taxibanorna H och K utanför stationsplattan har berörts. På landningsbanan har arbetena skett med inflyttat tröskel vilket innebär att arbetena sker under pågående flygtrafik. På landningsbanan och taxibana Y har arbetet innefattat bland annat att skuldrorna på landningsbanan beläggs med ny asfalt om ca 13.000 kvadratmeter och ca 300 banljusbrunnar med betongtryckdynor har bytts och ersatts med med nya brunnsringar och flytande betäckningar. Även förtätning av centrumlinjeljusen har gjorts. Utöver detta har ca 50.000 kvadratmeter asfalterats med ny asfalt på taxibana Y, H och K.

Västerås

Inom hela terminalen, inkl start och landningsbana om 2,5 km, har den gamla asfalten frästs bort och en ny toppbeläggning har lagts. För att inte flygtransporterna skulle påverkas, har man arbetat dagtid de dagar man enbart har flygavgångar på morgonen och på kvällen.

Ölanda flygplats, Öland

På Norra Öland har flygfältet i Ölanda fått ny asfalt. Flygplatsprojektet innefattade tre mål, först allmän renovering och därefter asfalt som Peab Asfalt hjälpt till med att lägga. Det sista målet som kvarstår är nu en förlänging av landningsbanan från 600 till 900 meter.

Förutom ovanstående flygplatser har vi även utfört banreparationer, toppning av rullbana samt beläggningsarbeten på uppställningplatser på ett flertal flygplatser såsom Göteborg City Airport, Jönköpings- , Örnsköldsviks-, Malmö- och Ängelholms flygplats.

På några av flygplatserna har vi lagt Confalt, då denna produkt är mycket lämplig där man har tunga transporter och kräver hög hållfasthet.

Förutom stor erfarenhet kring asfaltering med höga krav såsom på  flygplatser har vi även utfört många kvalitetsbeläggningar på testbanor för fordonsindustrin, racingbanor och många fler med specifika krav.

Scandinavian Mountains Airport - Sälen Trysil

Sälens nya flygplats invigdes december 2019. Här har Peab Asfalt asfalterat bland annat landningsbanan samt kringliggande ytor.

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av rullbana inklusive vändytor med option på asfaltering av taxibana samt en av plattorna. I projektet ingår det även byte av dagvattenränna samt vissa schaktningsarbeten med återställning av matjord och grässådd.

Confalt

Har du ytor som kräver hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser? Då är Confalt lösningen.

BasePAVE- Bärlagerbeläggning

BasePAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, industriplaner och hamnar.

BindPAVE- Bindlagerbeläggning

BindPAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar i bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar med spårbunden trafik, till exempel 2+1 vägar.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Kontakta oss för ditt asfaltuppdrag

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.