Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av rullbana inklusive vändytor med option på asfaltering av taxibana samt en av plattorna. I projektet ingår det även byte av dagvattenränna samt vissa schaktningsarbeten med återställning av matjord och grässådd.

Hela rullbanan och taxibanan kommer att vattenblästras varefter vissa bärighetshöjande åtgärder kommer att utföras med kolfiberarmering om cirka 4.000 kvadratmeter. Den stora utmaningen i projektet är den korta byggtiden och asfalteringsarbetena kommer därför att utföras i stort sett dygnet runt. Cirka 22.000 ton asfalt kommer att läggas på en yta om cirka 200.000 kvadratmeter. Två lag kommer att arbeta i skift samt cirka 18 asfaltbilar kommer att vara involverade.

- Vi hade aldrig klarat detta kontrakt om vi inte hade haft den bästa personalen hos oss. Hela kedjan från anbudsskedet till losshållning, asfaltverket, asfalttransporter, utläggningen och våra UE, som alla har visat ett stort engagemang och varit lösningsorienterade, Det gör att man känner sig privilegierad att få vara med om ett sådant här kontrakt. En stor eloge till samtliga inblandade, säger Morgan Johansson, arbetschef för projektet.

Peab Asfalt har en stor erfarenhet och kunskap av att utföra banreparationer då man tidigare utfört arbeten på de flesta flygplatserna i Sverige, både på Swedavias, kommunala som privatägda. Men för att optimera och leverera den bästa kvaliteten utifrån Karlstad Airports höga krav lades först en testyta med olika bitumenmängder varefter den bästa valdes. Dessutom förseglas de längsgående skarvarna mellan varje drag med Seal Flex innan nästa drag körs. Basen i asfaltkvaliteten som valdes är Peab Asfalts ECO-Asfalt som bidrar till minskad klimatpåverkan. När alla ytor är asfalterade skall hela banområdet målas om med nya linjer.

- Vår bana har hållit sig längre än normalt tack vare ett väl utfört underhållsarbete, men i år var det alltså dags att ge den en helt ny asfaltstopp. Peab har skött arbetet mycket bra, och haft stora resurser på plats för att kunna genomföra projektet på utsatt tid, säger Lars Ogenvall, verksamhetsansvarig Karlstad Airport.

Karlstad flygplats invigdes år 1997 och var till en början statlig (Swedavia) men sedan december 2010 är flygplatsen kommunal och ägs nu till 100 procent av Karlstads kommun.

Normalt bedrivs både reguljär- och chartertrafik vid Karlstad Airport, men som en konsekvens av Covid-19 nyttjas flygplatsen nu främst till samhällsnyttig trafik och ambulanstransporter samt privat -och flygklubbverksamhet. Tack vare omtoppningen och förstärkningen av rullbanan säkras en framtida användning och utveckling av flygplatsen. Karlstad Airport är också en av de flygplatser som regeringen föreslagit ska utses som ny beredskapsflygplats, vilket skulle ge flygplatsen ökad tillgänglighet för den samhällsnyttiga trafiken.

Kontaktperson

Ola Sandahl

Dela

Flygen uteblir – då renoveras landningsbanan

Radio P4 Värmland - Intervju med David Jansson, arbetschef Peab Asfalt och Lars Ogenvall, verksamhetschef Karlstad Airport.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.