Mindre och lågtrafikerade vägar

Cirka 75% av Sveriges statliga vägnät är klassade som lågtrafikerade vägar vilket innebär att det upp till 1.000 fordon per dygn som trafikerar vägen. Till detta tillkommer kommunala och enskilda vägar.

För att det ekonomiskt skall vara försvarbart att underhålla en lågtrafikerade väg, kan man asfaltera genom kall- och halvvarm teknik. Eftersom trafiken inte är hög har man inte lika höga krav på asfalten såsom man har på högtrafikerade vägar. De kall- och halvvarma metoderna har mindre miljöpåverkan genom att man kan återanvända gammal asfalt som kommer från andra vägar eller gator. Genom kalltekniken kan man dessutom återanvända så mycket som 100% av asfalten. 

Ett annat sätt att förbättra en mindre trafikerad väg eller enskilda vägar kan man förnya och förbättra vägen genom tankbeläggning eller spårytebehandla vägen om vägen blivit spårig av tung trafik. Tankbeläggning utförs i första hand för att förlänga livslängden på en väg istället för att lägga en helt ny toppbeläggning. Är vägen spårig finns det stor risk för vattenansamlingar och vattenplaning. Här kan man fylla igen spåren genom att fylla spåren med bitumen och stenmaterial. 

Peab Asfalt asfalterar med 97,6% återvunnen asfalt

På uppdrag av Tingsryds kommun asfalterar Peab Asfalt i Grönteboda med asfaltmassa som innehåller 97,6% returasfalt. Tack vare att utnyttja kallblandningsteknik minskas miljöpåverkan med 70% enligt Trafikverkets EKA-verktyg jämfört med varm asfaltsmassa ABT.

Kall- och halvvarm teknik - återvinner returasfalt

Kall- och halvvarm teknik kan användas på lågtrafikerade vägar som ett alternativ till konventionell beläggning. Resultatet är oftast bättre, hållbarare och mer ekonomisk.

MixPAVE® Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Det finns i princip inga begränsningar i MixPAVE användningsområden. Beläggningen kan därför rekommenderas på de flesta typer av gator och vägar.

Tankbeläggning och spårytebehandlingar

Vi kan hjälpa dig med att förnya och förbättra din grusväg eller din asfalterade väg genom tankbeläggningar och spårytebehandlingar. Vi kan även utföra vägförstärkningar och laga potthål.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.