MixPAVE® Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Det finns i princip inga begränsningar i MixPAVE användningsområden. Beläggningen kan därför rekommenderas på de flesta typer av gator och vägar.

Användningsområde
MixPAVE® kan användas som slitlager på de flesta typer av gator och vägar.

Fördelar med MixPAVE

 • Resurssnål - ger stora miljövinster då lagertjockleken är liten och därmed ger liten materialåtgång
 • Goda slitageegenskaper genom hög stenmaterialkvalitet
  och stenrik massa
 • Öppen struktur ger minskat buller och goda friktions- och
  ytdränerande egenskaper
 • Utförandet medför en försegling av underliggande sprickor.
  Hög kapacitet ger kort och effektiv åtgärd
 • Liten lagertjocklek minskar kringarbeten med kantsten, räcken, broar med meraLåg livscykelkostnad
 • Utförande med bandburen asfaltläggare ger god jämnhet
 • Liten störning för trafikanter då förklistrade sträckor ej förekommer, samt att utläggningshastigheten är mer än dubbelt så hög som vid traditionell asfaltutläggning.

MixPAVE® är en bituminös beläggning där man kombinerar de förseglande och flexibla funktionerna hos ytbehandlingar, med de goda yt- och slitagekarakteristiska egenskaperna hos traditionella slitlager. Denna kombination uppnås genom att en och samma asfaltutläggare sprider 1,0-1,7 kg/m2 polymermodifierad bitumenemulsion på den gamla beläggningen samt omedelbart därefter lägger ut 30-50 kg/m2 (12-20 mm) stenrik, varmblandad asfaltmassa.

Vidhäftningsaktiva produkter
För att ytterligare öka beständigheten tillsätts vidhäftnings-aktiva produkter. Tillsatsen skapar en ökad vidhäftning mellan bindemedel och stenmaterial, vilket ger en mycket god långtidseffekt mot stripping (bindemedelslossning). Accelererad provning med ”tvättning” av asfaltprover i rullflaska visar tydligt effekten av vidhäftningsaktiva mineraler.

Bilden visar skillnaden mellan restbitumenhalten efter tvättning med och utan aktiva vidhäftningsmineraler.

PAVEBit® – polymermodifierat bitumen
MixPAVE® tillverkas med Peab Asfalts egenutvecklade polymermodifierade bitumen. PAVEBit® förbättrar beständigheten och flexibiliteten i beläggningen. Utöver detta ger PAVEBit® förbättrade temperaturegenskaper med ökad stabilitet vid höga temperaturer och högre flexibilitet vid lägre temperaturer som motverkar sprickbildning vid låga temperaturer. Val av PAVEBit® görs utifrån belastningsförhållande samt klimatzon.


Miljö och Ekonomi
MixPAVE® tillverkas i Peab Asfalts konverterade asfaltverk och uppvärmningen sker med förnyelsebara bränslen, främst bioolja. På så sätt halvveras de fossila koldioxidutsläppen vid tillverkningen. En MixPAVE® beläggning är också återanvändbar till 100 % och kan i framtiden användas vid asfalttillverkning.

Det polymermodifierade bindemedlet och den stenrika optimerade kornkurvan bidrar till en ökad livslängd och bättre motståndskraft mot deformationer och sprickbildning. Ett flertal undersökningar visar att polymermodifierade bindemedel åldras (oxideras) långsammare än motsvarande beläggning med penetrationsbitumen.

MixPAVE® kommer att få en längre livslängd än motsvarande standardbeläggning. Beläggningens livslängd ökar och ger längre intervall mellan beläggningsinsatserna, vilket ger en förbättrad totalekonomi och är bättre ur miljösynpunkt.

För att bästa kvalitet skall uppnås krävs det att underlaget är jämnt fräst alternativt justerat.

 

ECO-Asfalt - Det klimatsmarta valet

När du väljer Peab Asfalt som leverantör erhåller du automatiskt vår ECO-Asfalt vilken minskar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor. Vi garanterar samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning. Den är bara mer klimatsmart!

Klimatneutral bioolja minskar klimatpåverkan radikalt
Vid framställning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver störst mängd energi. Genom att biooljan helt ersätter fossil eldningsolja minskas klimatpåverkan radikalt. Biooljan tillverkas av restprodukter och klassas som koldioxidneutral.

Stor potential i ökad återvinning
Med ECO-Asfalt Plus uppnås ytterligare miljövinster genom inblandning av högre andel returasfalt, självklart kvalitets- och miljötestad för bästa prestanda.

Gör din egen klimatberäkning
Genom vår klimatkalkylator på ecoasfalt.se kan du själv göra din beräkning på hur mycket mindre din klimatpåverkan blir genom att välja ECO-Asfalt.

MixPAVE- Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Slitstark asfaltbeläggning som kräver mindre naturresurser avsedd för alla typer av vägar.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.