Provningstjänster

Genom våra laboratorier kan vi hjälpa dig med ett antal olika provningstjänster bland annat ballast, asfalt, bitumen och betong. Vi utför även mer avancerade utredningar vid förfrågan.

Stenmaterial

 • Flisighetsindex

 • Fuktkvot

 • Korndensitet och vattenabsorption

 • Kornstorleksfördelning

 • Krossytegrad

 • Kulkvarnsvärde

 • Los Angelestal

 • Micro-Deval

 Asfalt

 • Bindemedelshalt och kornkurva

 • Dynamisk kryptest

 • Kompakdensitet med pyknometer och vatten

 • Laboratorieblandning av asfaltmassa

 • Prall (Nötningsmotstånd från dubbdäck)

 • Skrymdensitet hos provkropp

 • Styvhetsmodul

 • Tillverkning av provkropp (Marshall)

 • Tillverkning av provkropp (Gyratorisk)

 • Tjocklek hos bundet lager

 • Vattenkänslighet

 • Vidhäftning enligt rullflaska

Bitumen

 • Kinematisk viskositet

 • Brytpunkt Fraas

 • Dynamisk viskositet

 • RTFOT

 • Flampunkt

 • Elastisk återgång

 • Lagringsstabilitet

 • Force Ductility

 • Deformationsenergi

 • Mjukpunkt

 • Penetration

 • Återvinning av bindemedel från asfaltmassor

Betong

 • Tryckhållfasthet (kuber och cylindrar)

 • Avflagning vid frysning

 • Spräckhållfasthet

 Vi utför även mer avancerade utredningar vid förfrågan.

Ackrediterade analysmetoder

I analysrapporterna som tas fram vid varje provning finns en hänvisning till Kundbilaga. I bilagan nedan finns en förteckning över samtliga ackrediterade analysmetoder med gällande versionsutgåva som används på laboratorierna. För mer information ta gärna kontakt med något av våra laboratorier.

Kundbilaga Metoder

Förteckning över samtliga ackrediterade analysmetoder med gällande versionsutgåva som används på laboratorierna.