Vår verksamhet

Verksamheten som har cirka 2000 anställda i Norden, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Vi finns även i Norge, Danmark och Finland.

Peab Asfalts framgång bygger på stark lokal närvaro och närhet till dig som kund där vårt arbete präglas av god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. 

Tack vare våra kvalitetsmedvetna engagerade medarbetare med många års erfarenhet, kan du som kund känna dig trygg med att ditt projekt genomförs i tid till högsta kvalitet. Genom Peab Asfalts bolag i Norge, Danmark och Finland har vi också möjlighet att samverka över gränserna, vilket säkerställer utförande och utnyttjande av resurser vid stora resurskrävande och komplexa projekt. 

Inom Peab Asfalt har vi även vårt dotterbolag Peab Transport och Maskin AB, ett bolag som bland annnat utför reparationer och service på alla typer av tunga fordon så som lastbilar, betongpumpar, kranbilar, entreprenadmaskiner, kranar, saltspridare, plogutrustning, asfaltsläggare, slamsugare, släp/trailers och sopmaskiner.

Våra asfaltverk är strategiskt placerade över hela Sverige och tack vare ett antal mobila asfaltverk kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva asfaltbeläggningar samt mindre markarbeten över hela Sverige i samband med beläggningsarbeten.

Utöver asfaltering kan vi hjälpa dig med att utföra förebyggande vägunderhåll samt kostnadseffektiva och starka slitlagerbehandlingar såsom tankbeläggningar, HP-lagningar, potthålslagningar. Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.

Är du intresserad av att få pris på asfaltering, skicka gärna en förfrågan eller så kan du enkelt hitta ditt närmaste kontaktperson och adresser till våra kontor.

Peab Transport och Maskin

Vi lång erfarenhet och bred kompetens av såväl reparationer som service av alla typer av tunga fordon och maskiner.

Våra resurser

Genom samverkan mellan olika bolag inom Peabkoncernen, kan vi erbjuda dig totallösningar på ditt projekt - från ax till limpa - för dig som kund innebär det större flexibilitet och garanterad kapacitet vid större projekt.

  • Swerock - rikstäckande av betong- och bergmaterial, miljötjänster, recycling av byggmaterial samt maskin- och transporttjänster 
  • Lambertsson - uthyrning av maskiner, kranar, bodar och andra byggrelaterade hjälpmedel
  • Peab Sverige AB - bygg- och anläggningsverksamhet
  • Peab Grundläggning - grundläggningsentreprenader
  • Byggelement -  totalleverantör av prefabricerade betongelement
  • Utform - Konstruerar, tillverkar och monterar robusta utomhusprodukter i bl a lärk och ek för utegym, lekplatser, park- och naturområden, rastplatser, skolgårdar, rekreationsområden, campingplatser

Riktlinjer för internt arbete och extern samverkan

Ett antal riktlinjer vägleder vårt interna arbete och vår samverkan med externa parter. Det gäller inte minst hur vi tar ansvar för säkerhet, justa villkor och etiskt agerande i hela kedjan.

Vår Uppförandekod skall visa vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Peab erbjuder också en extern visselblåsartjänst där eventuell misstanke om oegentligheter kan rapporteras anonymt.

Dela

Kontakta oss för ditt asfaltuppdrag

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.