Våra asfaltverk

Genom strategiskt placerade asfaltsverk, kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt. Förutom våra stationära asfaltverk, har vi även ett antal mobila verk som kan placeras nära våra pågående beläggningsarbeten vilket säkerställer asfalttillverkningen för det enskilda projektet. Genom samverkan med Swerock AB har vi alltid tillgång till bergtäkter och därmed säkra leveranser av stenmaterial.

Peab Asfalt tar täten för klimatsmarta vägar

Under 2016 påbörjade Peab Asfalt att konvertera sina asfaltverk från att tillverka asfaltmassa genom fossil eldningsolja till att tillverka asfaltmassan med bioolja. Biooljan har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från livsmedelsindustrin och anses som koldioxidneutral av Energimyndigheten. I samband med konverteringarna lanserades konceptet ECO-Asfalt, samma höga kvalitet som vanlig asfalt men mera klimatsmart. 

Konverteringen av asfaltverken motsvarade då 50 procent av Peab Asfalts hela produktion av asfaltmassa. Konverteringen bidrog till att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 15 000 ton om året - vilket motsvarade koldioxidutsläpp från 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1500 mil.

Redan under år 2017 var 90% av våra verk konverterade och målsättningen är att alla verk skall till år 2020 producera asfalt genom bioolja. På längre sikt vill vi att transporter till och från fabrikerna och maskinparken ska vara miljösmarta.

ECO-Asfalt väg

Återvinning av gammal asfalt

Om man inte har möjligheten att återanvända gammal asfalt direkt i vägprojekten, kan vi genom våra asfaltverk ta emot den gamla asfalten, förädla den och sedan återvinna den som ny asfalt.  

Asfaltmassor

CE godkända asfaltmassor 

Alla våra asfaltverk levererar CE-märkta asfaltmassor enligt kraven i SS-EN ISO 13108-1-8, samt SS-EN ISO 13108-20-21.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.