Tjänster

Peab Asfalt tillverkar asfalt och utför beläggningsarbeten till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infrastrukturprojekt - inget jobb är för litet eller för stort. Kontakta oss gärna för pris på asfaltering hos dig.

Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka 2 miljoner ton asfalt per säsong. Vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av asfalteringsuppdrag som du har behov av.

Tankbeläggningar

Olika typer av tankbeläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att underhålla vägar på. Beroende på vilka åtgärder du behöver göra på din väg samt om det är en grusväg eller asfalterad väg kan vi erbjuda dig olika typer av tankbeläggningar och ytbehandlingar såsom Y1B, Y1G, Y2G, indränkt makadam, HP-lagningar samt spårytebehandling.

Drift och Underhåll

Våra drift- och underhållsarbeten kan omfatta bland annat underhålls- och nybyggnadsbeläggningar, sommar- och vinterväg-underhåll såsom spår- och spricklagning på asfalt- och grusvägar samt snöröjning och halkbekämpning.

Lagning av potthål

Potthål eller slaghål uppkommer framförallt om vägen inte har tillräckligt fall så att vattnet har möjlighet att rinna av vägen av olika anledningar men kan också bero på att vägkanterna inte har tillräcklig bärighet.

Djupfräsning

Djupfräsning en metod för förstärkning av vägar med användning av befintligt material. Metoden är miljövänlig och kräver inga förändringar av vägområdet. Den har hög kapacitet och ger därför minsta möjliga trafikstörningar och låga kostnader i förhållande till andra metoder.

Provningstjänster

Genom våra laboratorier kan vi hjälpa dig med ett antal olika provningstjänster bland annat ballast, asfalt, bitumen och betong. Vi utför även mer avancerade utredningar vid förfrågan.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.