Utläggningsmetoder

Att lägga asfalt är inte bara att man lägger den precis lika dant överallt. Det finns olika utläggningsmetoder vilka skiljer sig åt beroende på underlaget, typ av väg som skall asfalteras med mera. Genom att till exempel återanvända asfalten antingen direkt på plats eller att använda returasfalt minskas utnyttjandet av naturresurserna samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan.

PMA - Polymermodifierad asfaltmassa

PMA är ett utmärkt alternativ vid tillverkning av modifierad asfaltsmassa till mindre objekt såsom busshållplatser, industriplaner, gatukorsningar med mera.

Remixing - Återvinner och rekonditionerar

Remixing av asfalt är en teknik där man fräser upp den gamla asfalten, blandar den men ny asfalt på plats varefter man sedan lägger ut den på vägen igen. Metoden är effektiv samtidigt som du återanvänder och minskar resursutnyttjandet.

Infräsning

Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Det återskapade bärlagret uppfyller Trafikverkets kvalitetskrav.

Kall- och halvvarm teknik - återvinner returasfalt

Samhället har ett överskott av gamla asfaltmassor (returasfalt) som kommer från gatuombyggnader, ledningsarbeten, asfaltfräsningar mm. Genom att återvinna asfalten och använda den på vägen igen införs ett kretslopp för beläggningen som innebär mindre förbrukad mängd råvaror.

Swemix - Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Det finns i princip inga begränsningar i Swemix användningsområden. Beläggningen kan därför rekommenderas på de flesta typer av gator och vägar.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Tid
template
Kund
template
Kontraktsumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

Tjänster

Peab Asfalt tillverkar asfalt och utför beläggningsarbeten till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infra projekt - inget jobb är för stort eller för litet.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.