Kall- och halvvarm teknik - återvinner returasfalt

Kall- och halvvarm teknik kan användas på lågtrafikerade vägar som ett alternativ till konventionell beläggning. Resultatet är oftast bättre, hållbarare och mer ekonomisk.

Användningsområde

Vägnätet i Sverige består till mer än 80 procent av lågtrafikerade vägar, det vill säga en trafikvolym på mindre än 3000 fordon/dygn. Till dessa vägar finns, som alternativ till konventionell asfaltbeläggning, möjlighet att använda kall- och halvvarm teknik, som ofta är bättre, hållbarare och mer ekonomisk.

Fördelar med kall- och halvvarm teknik

  • Kostnadseffektivt
  • Miljöfördelar med kortare transporter, låg förbrukning av bindemedel och låga uppvärmningskostnader
  • Resurssnålt - lokalt material kan utnyttjas
  • Mjukare bindemedel ger bättre flexibilitet och läkningsförmåga
  • Enklare tillverkningsmetod
  • Lättetablerad tillverkningsutrustning
  • Gamla beläggningar kan återanvändas till hundra procent

Miljövänlig och effektiv metod

Samhället har ett överskott av gamla asfaltmassor (returasfalt) som kommer från gatuombyggnader, ledningsarbeten, asfaltfräsningar mm. Genom att återvinna asfalten och använda den på vägen igen införs ett kretslopp för beläggningen som innebär mindre förbrukad mängd råvaror.

Kallblandningstekniken passar mycket bra för återvinning av returasfalt. Metoden är klimatsmart och kostnadseffektiv och fordrar inga stora investeringar. Med kallåtervinning kan man som enda metod tillverka en asfaltmassa som till hundra procent består av returasfalt.

Kall tillverkning

Vid tillverkning av kall asfaltmassa behövs ingen uppvärmning. Bindemedlet vid kall tillverkning är bitumen-emulsion och kan därför tillsättas utan att någon uppvärmning behövs. Massorna blir smidiga och lättarbetade och tillverkningsmetoden är mycket lämplig för inblandning av gammal asfalt vid återvinning.

Halvvarm tillverkning

Vid tillverkning av halvvarma asfaltmassor används ett mjukgjort bindemedel som medför att utläggningen kan göras vid betydligt lägre temperatur än med varm asfaltmassa. Uppvärmning av asfaltmassorna sker med ånga och det har visat sig att denna metod ger hållbarare och bättre asfaltmassor än vid tillverkning i konventionella asfaltverk. Detta beror på att asfaltmassorna ibland får för hög temperatur vid tillverkning i varmverk med risk att bindemedlet oxiderar.

MixPAVE®

Den kall- och halvvarma tekniken kan även användas vid läggning av MixPAVE® Tunnskiktsbeläggning som då ytterligare bidrar till minskad resursförbrukning.

Kall- och halvvarm teknik

Kall- och halvvarm teknik kan användas på lågtrafikerade vägar som ett alternativ till konventionell beläggning. Resultatet är oftast bättre, hållbarare och mer ekonomisk.

MixPAVE- Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Slitstark asfaltbeläggning som kräver mindre naturresurser avsedd för alla typer av vägar.

Tjänster

Peab Asfalt tillverkar asfalt och utför beläggningsarbeten till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infra projekt - inget jobb är för stort eller för litet.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.