Djupfräsning

Förstärkning av vägar genom djupfräsning

Djupfräsning en metod för förstärkning av vägar med användning av befintligt material. Metoden är miljövänlig och kräver inga förändringar av vägområdet. Den har hög kapacitet och ger därför minsta möjliga trafikstörningar och låga kostnader i förhållande till andra metoder. 

Metoden används med fördel vid:

  • Återställande av tjälskadad väg, och ger då också en bärighetshöjande och avjämnande effekt
  • Förstärkning av spåriga och krackelerade vägar med dåliga bärlager med finkornshalter upp till 8 - 15%
  • Infräsning av bitumenhaltiga återvinningsmassor
  • Iordningställande av tillfälliga vägar
  • Markstabilisering med kalk eller bitumen

Arbetsmomenten kan omfatta:

  • Provtagning i befintlig väg för att bestämma materialets sammansättning
  • Uppfräsning och tillförsel av bitumen till ett djup av 10 - 20 cm i ett moment
  • Avjämning med väghyvel och vältning
  • Försegling av ytan genom ytbehandling

Med denna metod kan man få jämna vägar med god bärighet till förhållandevis låga priser.