Bensinstationer

Vi utför asfaltering av bensinstationer och i samband med asfaltering kan vi även utföra schaktning inför installation av tankar samt markberedning, montering av L-stöd mm. För att säkerställa att bränslen inte tränger ner i marken vid spillzonerna kan vi lägga Confalt vilket är ett bra alternativ till ytförsegling. Vi har stor förståelse att det är av yttersta vikt att hålla byggtiden, lägger vi stor vikt vid noggrann planering och följer tidsschemat strikt.

Confalt

Confalt har en extremt tät mikrostruktur med god resistens mot kemikalier och slitage är lämpat för områden där slitlagret utsätts för mekanisk belastning från bilar, lastbilar, gaffeltruckar och liknande. 

Confalt är ett slitlager som kombinerar det cementbaserade Confalt-brukets höga styrka med asfaltens flexibilitet. Detta åstadkoms genom att lägga en öppen asfalt med luftporer på 25–30 % som sedan fylls med ett mycket starkt cementbaserat Confalt-bruk som är specialtillverkat för syftet.

 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.