Referensprojekt

För mer referensprojekt kan du gärna gå in på Instagram @peabasfalt där du ser lite blandade projekt.

Gator och vägar

Peab Asfalt har lång erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige och Norge, allt från lite mindre riksvägar till stora europavägar.

Drift och Underhåll

Peab Asfalt utför drift och underhåll på vägarna åt Trafikverket och många kommuner både i Sverige och Norge. Mer information kring våra projekt i Norge kan du hitta på vår norska hemsida peabasfalt.no.

Specialprojekt

Vi utför på uppdrag av både privata, kommunala som statliga kunder specialprojekt vilket innefattar inte bara beläggningsarbeten på vägar, utan vi har produkter, kapacitet och kunskap att utföra alla typer av projekt.

Fräsning

Fräsning av asfalt kan tillämpas inom många olika områden för att förbättra en redan belagd yta i underhållssyfte. Fräsning används bland annat vid förbättring av gammal sliten vägbana, spåriga vägbanor, lagning av skador på vägen eller för att förbättra vattenavrinningen.