Aktuellt inom Peab Asfalt

Peab Asfalt vinner stort kontrakt av Stena Recycling i Umeå

Peab Asfalt har vunnit ett stort kontrakt av Stena Recycling i Umeå där man nu skall bygga en anläggning för returpappershantering. Uppdraget är en utförande entreprenad och innefattar cirka 16 000 kubikmeter schaktning samt lika mycket fyllning och sortering av jordmassor.

Söderköpings kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Söderköpings kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Söderköping att minska sin klimatpåverkan med 50 ton per år, säger Mathias Nilsson på Peab Asfalt.

65 procent lägre koldioxidutsläpp när Peab Asfalt summerar

Sedan lanseringen av ECO-Asfalt 2015 har Peab Asfalt minskat koldioxidutsläppen från sin asfalttillverkning med 65 procent. Den totala besparingen på 240 000 ton koldioxid motsvarar de årliga utsläppen från hela Sveriges asfaltproduktion. Nu fortsätter resan mot klimatneutralitet.

Underhållsbeläggningar med ECO-Asfalt i Södra Skåne startar i år

Peab Asfalt har vunnit två trafikverksgrupper gällande underhållsbeläggningar i södra Skåne under 2022. Kontrakten är fördelade på bland annat 30 olika objekt runt om i södra Skåne. I upphandlingen ställdes höga miljökrav och tack vare ECO-Asfalt minskar koldioxidutsläppen med cirka 940 ton.

Trafikverket upphandlar ECO-Asfalt till Jönköpings län

Peab Asfalt har vunnit en stor trafikverksgrupp gällande underhållsbeläggningar i Jönköping under 2022 och 2023. Kontraktet är fördelat på bland annat sju olika objekt i Jönköpings län. I upphandlingens ställdes höga miljökrav och tack vare ECO-Asfalt minskas koldioxidutsläppen med cirka 580 ton.

Smedjebackens kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Smedjebackens kommun. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Smedjebacken att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 100 ton per år, säger Leif Stenlund på Peab Asfalt.

Ludvika kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Ludvika kommun. Kontraktet gäller året ut med möjlighet till fyra års förlängning. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Ludvika att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 200 ton per år, säger Leif Stenlund på Peab Asfalt.

Peab Asfalt i Danmark förvärvar modernt asfaltverk

Peab Asfalt i Danmark köper ett asfaltverk av SuperAsfalt och flyttar samtidigt produktionen från Kastrup till Prøvestenen i Köpenhamn. Med nyförvärvet kan alla Peab Asfalts asfaltverk nu ta tillvara på återvunnet material.

template
template
template

template

template

template

template

Senaste pressmeddelanden från Peab