Aktuellt inom Peab Asfalt

Peab Asfalt först i Sverige att använda hybrid vält

Peab Asfalt arbetar ständigt med att minska sin klimatpåverkan och vi är därför väldigt glada över att vara den första i Sverige som satsar på att investera i en hybridvält. Tack vare hybriden minskas bränsleförbrukningen med 20% och därmed våra koldioxidutsläpp. Genom att även tanka med HVO minskar vi vår miljöpåverkan ännu mer.

Peab Asfalt vinner sitt största tankbeläggningskontrakt någonsin

Peab Asfalt har vunnit sin största order hittills gällande tankbeläggningar till Trafikverket i Dalarna, Gävleborg och Jämtlands län. Kontraktet omfattar djupfräsning, indränkt makadam samt ytbehandling på låg- och medeltrafikerade vägar.

Peab fortsätter sin resa mot klimatförbättrad asfalt med lignin

I samarbete med Järfälla kommun asfalterar Peab Asfalt ytterligare en teststräcka med lignin på Viksjöleden. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar.

Våra skyddsombud säkrar arbetsmiljön

Att arbeta som beläggningsarbetare ute på våra vägar är många gånger ett riskfyllt arbete då man har trafiken väldigt nära sig. Peab Asfalt arbetar kontinuerligt för att göra arbetsmiljön säkrare genom att bland annat aktivt utbilda personalen i hur man skyltar upp och skärmar av trafiken från arbetsområdet. Förutom detta har man även skyddsombu...

Peab Asfalt vill att säkerheten skall sättas i främsta rummet

Att arbeta nära trafiken och ständigt vara utsatt för fara är något som våra medarbetare har som sin vardag. Morgan Johansson, arbetschef, som ansvarar för infra jobben i region väst anser att hans medarbetares säkerhet alltid skall gå i första hand. Därför har han valt att själv inom sina projekt bekosta en lotsorganisation när vi utför kringli...

Peab Asfalt lanserar ECO-Asfalt även i Danmark

ECO-Asfalt introducerades i Sverige 2015 och har rönt stor framgång. Som första danska asfaltproducent övergår Peab Asfalts fabriker från naturgas till 100 procent certifierad biogas. Redan den 22 april sker bytet på tre fabriker och målet är att alla sju fabrikerna i Danmark ska producera asfalt med certifierad biogas senast 2025.

En stark TA-organisation hjälper Peab att göra sina arbetsplatser säkrare

För att medarbetarna inom Peab som arbetar vid vägen skall få en så säker arbetsplats som möjligt är det viktigt att man har specialiststöd inom trafikanordningar (TA) som kan stötta organisationen med att omsätta kraven från anbudsskedet till produktionen så att man uppfyller kontraktskrav men även följer lagar och regler. Inom Peab har vi därför

Nu utökas antalet laddplatser i Göteborg

Peab Asfalt är underentreprenör till ex-te EL som installerat laddstolparna och har utfört schaktning, markberedning samt asfalteringen på ett flertal platser. Laddpunkterna som planeras berör 16 olika platser i Göteborg såsom Lindholmen, Heden, Valhalla, Stora Teatern, Lorensberg och Konserthuset.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Tid
template
Kund
template
Kontraktsumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

Senaste pressmeddelanden från Peab

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.