Våra asfaltlaboratorium

Peab Asfalt har fem väglaboratorier som är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, utfärdat av SWEDAC, vilket innebär att det ställs krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation

Verksamheten granskas regelbundet för att kontrollera att kompetensen upprätthålls, säkerställa att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Samtliga laboratorier miljöcertifierades enligt ISO 14001 under 2010.

Provning av asfalt på väg

Laboratoriernas verksamhet består främst av uppdrag inom Peabkoncernen men även till viss del åt externa kunder. Har du behov av att få hjälp med att utföra kontroll av beläggning, asfaltmassa, stenmaterial samt bitumen så kontakta oss gärna. Utöver provningen är vi behjälpliga med provtagning, proportionering, provblandning, tillverkning av provkroppar samt bestämning av förekomst av stenkolstjära i asfalt.

Avdelning för betongprovning

Vi har också ett betonglaboratorium i samma lokaler som väglaboratoriet i Helsingborg för provning på färsk och hårdnad betong. Laboratoriet är ackrediterat för tryckhållfasthet (på kuber och cylindrar), provning avflagning vid frysning (betongprovning) samt spräckhållfasthet.

Vi kan hjälpa dig med att kontrollera tryckhållfasthet på cylindrar av Confalt®, att göra provblandningar, tillverka kuber, planslipa provkroppar. Provning på färsk betong består av sättmått, utbredningsmått, lufthalt och V-funnel. För mer information kontakta Martin Rydh nedan.

Läs mer om våra laboratorietjänster eller om ni önskar mer information, vänligen kontakta närmaste laboratorium.

Kontaktperson

Martin Rydh

Laboratorieföreståndare