Asfalteringsarbeten

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut cirka två miljoner ton asfalt per säsong. Genom närhet till våra asfaltverk kan vi minska miljöbelastningen med hänsyn till bland annat transporter och koldioxidutsläpp och för att säkerställa kvalitet och produktion har vi förutom våra asfaltverk ett antal ackrediterade och certifierade väglaboratorier och maskinverkstäder.

För en klimatsmartare tillverkning av asfalt har vi konverterat alla våra produktionsanläggningar till bioolja och vi fortsätter med våra mobila asfaltverk. Biooljan, som används vid torkning och uppvärmning när ECO-Asfalt framställs, är en restprodukt och klassas som koldioxidneutral.

För att ytterligare kvalitetssäkra beläggningsarbetet arbetar vi kontinuerligt med att uppgradera och optimera maskinparken, både ur miljö-, arbetsmiljö- som kapacitetssynpunkt. För att kunna möta våra kunders miljökrav är alla våra tyngre asfaltmaskiner godkända för att drivas med HVO, ett syntetiskt drivmedel som framställs av rapsolja och slaktavfall

I vår moderna maskinpark har vi bland annat en remixer beläggningsmaskin. Remixing innebär att den befintliga beläggningen värms, rivs upp och blandas med nytillverkad asfaltmassa. Rivning, blandning och läggning sker i en integrerad process med samma maskinenhet.

Genom återvinning direkt på väg är denna teknik miljövänlig, resurssnål och kostnadseffektiv. Då maskinen även är utrustad med två så kallade screedar finns det även möjlighet att lägga ut ett lager med enbart ny asfaltmassa ovanpå det utlagda återvunna materialet. Denna metod är lämplig för återvinning på vägar med homogena slitlager med spårbildning och vid renovering av flygfälts-beläggningar.

Ytterligare en metod som har mindre miljöpåverkan är Tunnskikt med halvvarm teknik. En metod som kan användas på de flesta gator och vägar, men som ger många miljömässiga fördelar såsom hög återvinningsgrad och mindre energiåtgång vid beläggningsarbetet.

Fräsning av asfalt

Fräsning av asfalt i underhållssyfte såsom en gammal sliten vägbana, spåriga vägbanor, lagning av skador på vägen eller för att förbättra vattenavrinning.

Peab Asfalt i mål med satsning på biobränslen – lanserar ECO-Asfalt i norra Sverige

Sedan år 2016 har Peab Asfalt kontinuerligt investerat i att konvertera sina fasta asfaltverk till att använda bioolja vid tillverkningsprocessen. Inför starten av denna säsong har nu de sista fem asfaltverken i Sundsvall, Örnsköldsvik, Luleå, Umeå och Boden konverterats. Det innebär att alla fasta produktionsanläggningar nu kan erbjuda ECO-Asfa...

Peab Asfalt först i Sverige att använda hybrid vält

Peab Asfalt arbetar ständigt med att minska sin klimatpåverkan och vi är därför väldigt glada över att vara den första i Sverige som satsar på att investera i en hybridvält. Tack vare hybriden minskas bränsleförbrukningen med 20% och därmed våra koldioxidutsläpp. Genom att även tanka med HVO minskar vi vår miljöpåverkan ännu mer.

Peab Asfalt lägger asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle ha gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika använ...

Peab Asfalt asfalterar med 97,6% återvunnen asfalt

På uppdrag av Tingsryds kommun asfalterar Peab Asfalt i Grönteboda med asfaltmassa som innehåller 97,6% returasfalt. Tack vare att utnyttja kallblandningsteknik minskas miljöpåverkan med 70% enligt Trafikverkets EKA-verktyg jämfört med varm asfaltsmassa ABT.

Peab fortsätter sin resa mot klimatförbättrad asfalt med lignin

I samarbete med Järfälla kommun asfalterar Peab Asfalt ytterligare en teststräcka med lignin på Viksjöleden. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar.

Utläggningsmetoder

Inom asfalt finns det ett flertal sätt att asfaltera en yta på. Utläggningsmetoden kan variera beroende på om det är en hög- eller lågtrafikerad väg, om återvinning av returasfalt skall göras med mera.

Asfaltera garageuppfart

Behöver du få din garageinfart asfalterad eller vill du få ett pris på vad asfaltering av din uppfart kan kosta? I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggnings- och dräneringsarbeten.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Tankbeläggning och spårytebehandlingar

Vi kan hjälpa dig med att förnya och förbättra din grusväg eller din asfalterade väg genom tankbeläggningar och spårytebehandlingar. Vi kan även utföra vägförstärkningar och laga potthål.

Kontakta oss för ditt asfaltuppdrag

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.