Peab Asfalt lägger asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle ha gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika användningsområden, bland annat asfaltmassa. Förutom ballasten ingår 40 procent returasfalt, vilket totalt ger en återvinningsgrad på 96 procent.

- Vi ser en ökad efterfrågan på återvunna material, och med vårt koncept ECO-Ballast skapar vi extra trygghet och möjliggör klimat- och resurseffektiva lösningar. Att Sundsvall siktar på att bli en klimatneutral kommun 2030 är mycket glädjande. Vi bidrar gärna till den omställning som krävs i infrastrukturbyggandet när kommuner växer och behöver utvecklas mer hållbart, säger Johannes Pettersson, avdelningschef råvaruförsörjning, Swerock.

Alla aktörer som ingår i projektet har som gemensamt mål att göra minsta möjliga klimatavtryck. Den här typen av samverkan visar vägen till en resurseffektiv framtid där cirkulära flöden är en självklarhet.

- Genom att använda ECO-Ballast och återvinna asfalt från underhåll av närliggande vägar uppnår vi ett kretslopp där vi förbrukar mindre mängd råvaror och minskar transporterna. Att asfalten vi lägger är vår ECO-Asfalt där vi använder bioolja i tillverkningsprocessen, bidrar ytterligare till att minska klimatavtrycket, säger Anders Viklund, arbetsledare, Peab Asfalt.

Asfalteringen skedde på uppdrag av Markförädlingar i Norrland hos Veolia i Timrå. Industriplanen på 450 kvadratmeter kommer att användas för restprodukter från trä som flisas och sedan används till energiproduktion.

- Resultatet från asfalteringen var enligt förväntan och nu väntar ytterligare beläggningar med samma recept, avslutar Anders Viklund, arbetsledare, Peab Asfalt.

Kontaktperson

Anders Viklund

Platschef

Johannes Pettersson

Avdelningschef Råvaruförsäljning Swerock