Klimatsmart asfalt som minskar miljöpåverkan

Peab Asfalt värnar om en hållbar och klimatsmart framtid. Vi asfalterar och underhåller allt från mindre vägar till större infrastrukturprojekt för att du skall kunna känna dig trygg och säker när du färdas. Vi fokuserar på att minimera vår klimatpåverkan genom att återvinna asfalt, ersätta delar av det oljebaserade bitumen i asfaltmassan med lignin samt konverterar våra asfaltverk för en koldioxidneutral tillverkningsprocess genom biobränslen. Detta är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

Asfaltera garageuppfart

Behöver du få din garageinfart asfalterad eller vill du få ett pris på vad asfaltering av din uppfart kan kosta? I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggnings- och dräneringsarbeten.

Foto: Bosse Johansson

Sveriges största asfaltfabrik har hittat framgångsreceptet

Vad har ett grått industriområde i Stockholm gemensamt med Gamla Testamentet? Och varför luktar det bastu? Följ med till Sveriges största asfaltverk där Peab årligen tillverkar 300 000 ton asfalt.

Foto: Mamad Hormatipour

Vill leda asfaltbranschens klimatomställning

- Asfalt är lättskött och det går att återanvända om och om igen. Nu gäller det att hitta sätt att minska klimatavtrycket i både tillverkning och användning, säger Mats Wendel, innovationsstrateg vid Peab Asfalt.

E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet Göteborg

På uppdrag av Trafikverket utförde Peab Asfalt en unik asfaltering med tridem (tre läggare) vid E6 Tingstadsmotet - Backadalsmotet i Göteborg. För att utföra projektet krävdes det minutiös planering av både maskiner, medarbetare, trafikavstängningar och asfalttransporter.

ECO-Asfalt

ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, men mycket mer klimatsmart. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt på alla typer av projekt såsom högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

Hur stor klimatpåverkan har ett normalt asfaltuppdrag?

Här kan du själv simulera ett asfaltuppdrag. Förutsättningarna i beräkningarna bygger på Peab Asfalts maskinpark och asfaltverk. Som beräkningsunderlag har Trafikverkets mall, EKA-Energi och Koldioxid Asfalt, använts.

Lyckat försök med lignin

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar

Är vägen dålig och behöver förbättras? Många av våra vägar behöver idag underhållas och förbättras för att uppnå de miljö- och säkerhetskrav som ställs på vårt trafiknät, både på grusvägar som asfalterade vägar. De främsta orsakerna som påverkar en vägs funktion är slitage, väder och vind samt vägens uppbyggnad

Vänd dig till oss om du har frågor rörande asfalt, om du vill ha ett pris på asfalt till din garageuppfart eller undrar vad asfaltering av en väg kostar. Vi hjälper även gärna till om du behöver råd eller vägledning kring ett mer komplicerat projekt. 

Hör av dig - Ingen fråga är för liten eller för stor

Beräkna klimatpåverkan vid asfaltering

Beräkna klimatpåverkan från olika asfalteringsprojekt såsom vägar, garageuppfarter, industriplaner med mera genom vår klimatkalkylator. Klimatpåverkan från alla steg ingår: råvaror, transporter, tillverkning och utläggning. Resultatet visas med siffror och diagram, och en jämförelse görs mellan företagets ECO-Asfalt och motsvarande standardasfalt

Fräsning av asfalt

Peab Asfalts är en av Sveriges ledande aktörer inom asfaltfräsning. Fräsning av asfalt kan tillämpas inom många olika områden för att förbättra en redan belagd yta i underhållssyfte. Fräsning används bland annat vid förbättring av gammal sliten vägbana, spåriga vägbanor, lagning av skador på vägen eller för att förbättra vattenavrinning.

Lediga jobb

Bilder ur ett arbetsmiljöperspektiv

Peab Asfalt tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser. Det finns variationer gällande vilken säkerhetsutrustning som används beroende på vilka regler som gäller nationellt och på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

På varje arbetsplats görs alltid riskbedömning innan eventuella undantag beslutas.

Personer på bild i Peab Asfalts tryckta och digitala kanaler bär personlig säkerhetsutrustning enligt de krav för aktuell verksamhet, arbetsplats och land som gällde vid fototillfället. Kraven kan ha ändrats därefter.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.