Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Inom Peab Asfalt satsar vi stora resurser på utveckling av material och processer och vi deltar i både nationella och internationella forskningsprojekt. Den främsta drivkraften är att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Teknisk utveckling av material och processer

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Stora resurser satsas på att utveckla tillverkningsmetoder där alla resurser används optimalt, ersätta material med stor miljöpåverkan med mer hållbara alternativ, och skapa produkter som lever upp till högt ställda kvalitets- och miljökrav. I vår asfalttillverkning handlar det exempelvis om att hitta alternativa bindemedel med lägre klimatpåverkan, öka andelen återvinning i nyproduktion och optimera produktkvaliteten för maximal livslängd.

Återvinning sparar naturresurser

Genom att maximera användandet av det material som redan är i omlopp i vårt samhälle minskar vi behovet av att bryta eller tillverka nytt.

Asfalt är till 100 procent återvinningsbart och vid underhåll eller ombyggnad av vägar omhändertas alltid den asfalt som rivs upp. Här utvecklar vi metoder som möjliggör en högre andel asfaltgranulat i nyproduktion, med bibehållen eller till och med förbättrad produktkvalitet. Det minskar miljöpåverkan radikalt eftersom vi återanvänder både bergmaterial och bindemedel från den ursprungliga tillverkningen.

Samverkan och mod krävs för verklig hållbarhet

En stor del av vårt utvecklingsarbete sker i samverkan med kunder och leverantörer, branschorganisationer, universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt.

Genom att dela med oss av vår kunskap och lära av andra vill vi bidra till innovation men också till ökad öppenhet för nya material och arbetssätt. Det gäller inte minst hos de lagstiftare och myndigheter som påverkar möjligheterna att introducera dem på marknaden. Dagens kritiska läge kräver att vi agerar snabbare och tar större kliv. Det kräver en portion mod hos beställarna och ett flexiblare regelverk. Här vill vi utmana och själva utmanas!

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.