Nu läggs första asfalten med skogens eget bindemedel

Nu inleder Peab Asfalt de första försöken att lägga asfalt med lignin på en trafikerad vägsträcka. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både tekniska och miljömässiga fördelar. Det hela är del i ett EU-forskningsprojekt som syftar till att utveckla olika biobaserade produkter av rester från skogsbruk.

Restprodukter från skogsbruk tillvaratas i forskningsprojekt

Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä. Det hoppas Peab Asfalt ska kunna ersätta en del av det oljebaserade bitumen som normalt används som bindemedel i asfalt. Företaget har därför anslutit sig till ett EU-finansierat forskningsprojekt där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg. I projektet Rewofuel deltar också Sekab, ett Kemi- och Cleantech-företag i Örnsköldsvik. Sekab förser Peab Asfalt med lignin som producerats i Bioreffinery DemoPlant, Örnsköldsvik.

Peab Asfalt laboratorium epi.jpg

Labbresultat visar tekniska och miljömässiga fördelar

Projektet har pågått i två år. Peab Asfalt har genomfört ett stort antal laboratorieförsök som visar på positiva resultat. Nu är man redo att ta nästa steg. Laboratoriechef Lars Jansson är hoppfull:

- Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök på trafikerad väg är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten. Bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador är några av de tekniska fördelar vi ser med lignin och något som vi kommer att följa särskilt. Lignin ger också miljömässiga fördelar, som ökad cirkularitet och minskad klimatpåverkan när vi ersätter en oljebaserad råvara med en biobaserad restprodukt. Vi får också en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten.

Första svenska asfalten med lignin läggs i Sundsvall

Lignin i asfalt har testats i andra länder, exempelvis Nederländerna som bedriver storskaliga försök sedan flera år tillbaka. När nu Peab Asfalt lägger första vägsträckan i Sverige med lignin från svensk skogsråvara sker det i Sundsvall. Det gillar Peab Asfalts avdelningschef i region Nord, Robert Näsén:

- Peab Asfalt har satsat stort på nyetableringar i Norrland. Att hitta klimatsmarta lösningar är en självklarhet i detta. Vi konverterar just nu samtliga asfaltverk till att använda biobränslen i tillverkningsprocessen. Att vi nu också får vara med i ligninprojektet är jätteroligt och ger oss möjlighet att i framtiden kunna leverera klimatneutrala asfaltsmassor.

Hållbar utveckling som skapar konkurrenskraft

Mats Wendel arbetar som innovationsstrateg på Peab Asfalt och ser stora möjligheter till klimatförbättringar i framtidens asfalt:

- För att vara konkurrenskraftig gäller det att utveckla asfaltprodukter med rätt funktion och lägsta möjliga klimatpåverkan. Genom medverkan i projektet får vi ytterligare kunskap och tillgång till en hållbar råvara. Med vår avancerade labbutrustning och specialistkompetens har vi också resurser att utföra egna tester. I vår strävan att på sikt göra asfalten helt klimatneutral finns även andra intressanta produkter i utvecklingsportföljen, något som gör framtiden hoppfull för hela asfaltbranschen.

Lignin epi.jpg

Fakta Rewofuel

Totalt elva företag och universitet från åtta EU-länder deltar i Rewofuel: SEKAB E-Technology, Peab Asfalt, Sky NRG, Global Bioenergies, Neste Engineering Solutions, Repsol, Ajinomoto, Eurolysine, IPSB, TechnipFMC och Linz Universitet.

Den totala budgeten är 19,7 miljoner euro. Bidraget från EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, är 13,9 miljoner euro. Resterande del står projektdeltagarna för.

 

Tallar och granar bidrar till miljövänligare asfalt (SVT)

I Sundsvall asfalteras ett av de många vägbyggena med en unik asfalt. Det är första gången byggjätten Peab använder sig av asfalt med lignin, i ett forskningsprojekt tillsammans med Sekab i Örnsköldsvik. (SVT i intervju med Mats Wendel, Peab Asfalt)

Kontaktperson

Mats Wendel

Innovationsstrateg

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.