Vilka användningsområden finns det inom asfalt

Asfalt kan användas för många olika ändamål, allt från vägar, gångvägar, parkeringsplatser, industriplaner till garageinfarter. Det betyder att man kan asfaltera i stort sett vad som helst där du behöver en jämn och hållbar yta.

Asfaltera garageuppfart

Behöver du få din garageinfart asfalterad eller vill du få ett pris på vad asfaltering av din uppfart kan kosta? I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggnings- och dräneringsarbeten.

Asfaltering av padelbanor

Vi hjälper dig med att asfaltera padelbanor och vi utför allt från markberedning, gjutning till slutligen asfaltering.

Förebyggande vägunderhåll och starka slitlagerbehandlingar

Är vägen dålig och behöver förbättras? Många av våra vägar behöver idag underhållas och förbättras för att uppnå de miljö- och säkerhetskrav som ställs på vårt trafiknät, både på grusvägar som asfalterade vägar. De främsta orsakerna som påverkar en vägs funktion är slitage, väder och vind samt vägens uppbyggnad

Asfaltplaner

Har du behov av stora asfalterade ytor såsom upplagsplatser, truck stop, vedgårdar eller parkeringsplatser vid köpcentra med mera? Vi har stor erfarenhet och kapacitet till att asfaltera stora asfaltplaner och några kunder som vi hjälpt är bland annat Jula, IKEA, Schenker, Truck stop vid Örebro samt nytt renseri och vedgård för Stora Enso.

Mindre och lågtrafikerade vägar

Cirka 75% av Sveriges statliga vägnät är klassade som lågtrafikerade vägar vilket innebär att det upp till 1.000 fordon per dygn som trafikerar vägen. Till detta tillkommer kommunala och enskilda vägar.

Industriplaner

Industriplaner, hamnplaner, bussdepåer och andra ytor såsom uppställningsytor för långtradare, containerterminaler, flygplatser eller lagerlokaler kräver att underlaget tål hård och tung belastning. Här kan Confalt vara en bra lösning.

Cykel- och gångbanor

Traditionellt sett så har alla cykelvägar varit svarta som asfalten. Men på flera platser i landet har man låtit färga asfalten för att öka trafiksäkerheten och för att markera att du som trafikant måste vara uppmärksam på att det kan komma cyklister eller gående över vägen.

Uppställningsytor och parkeringsplatser

Vi utför underhållsbeläggningar eller ny asfaltering av större ytor såsom till exempel uppställningsplatser för material eller parkeringsplatser. I samband med asfalteringen kan vi även utföra linjemålning eller sättningar av kantsten.

Hållplatser

Busshållplatser, perronger, pendelparkeringar, alla kräver sin typ av beläggning beroende på vilken typ av belastning som asfalten kommer att få.

Flygplatser

Peab Asfalt har utfört banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige både för Swedavia som för privatägda flygplatser.

Tennisbanor med litet krav på underhåll

Om du har tröttnat på arbets- och tidskrävande förberedelser på grusbanan innan du kan spela tennis efter vintern eller alla underhållsarbeten under säsongen, finns det en lösning på detta.

Asfaltering efter fiberdragning

När fibergrävningen är avslutad kan Peab Asfalt slutföra fiberprojektet och därmed återställa vägområdet efter fiberdragningen.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.