Produkter

Peab Asfalt ligger i framkant vad gäller utveckling och förbättring av både nya och gamla beprövade asfaltprodukter. Vi medverkar i olika utvecklingsprojekt, har egna laboratorium som utför tester och ett av våra mål är att asfalten vi utvecklar skall ha lång hållbar livslängd samtidigt som den skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Oftast använder vi asfalten som den är vid olika beläggningsarbeten, det vill säga svart, men det finns också möjlighet att färga asfalten i olika färger för att på så sätt uppmärksamma olika typer av områden.

Ett sådant område skulle till exempel kunna vara parkeringsplatser, busshållplatser, cykel- och löparbanor eller gångvägar vid kommersiella fastigheter. Saknar du någon produkt eller egenskap, kontakta oss gärna för rådgivning

ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

BasePAVE- Bärlagerbeläggning

BasePAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, industriplaner och hamnar.

BindPAVE- Bindlagerbeläggning

BindPAVE® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar i bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar med spårbunden trafik, till exempel 2+1 vägar.

PAVEBit® Polymermodifierat bitumen

Den ökande trafikbelastningen gör att väghållare och entreprenörer söker nya lösningar för att förlänga livslängden på asfaltsbeläggningar. Användandet av polymermodifierat bitumen (PMB) har därför ökat under senare år.

MixPAVE® Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Det finns i princip inga begränsningar i MixPAVE användningsområden. Beläggningen kan därför rekommenderas på de flesta typer av gator och vägar.

TopPAVE - Slitlagerbeläggning

TopPAVE® är en slitlagerbeläggning anpassad efter användningsområde med ett polymermodifierat bindemedel utvecklat för ytor med speciella krav såsom hamnar, flygplatser, industriplaner, rondeller och korsningar.

template
template
template

template

template

template

template

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.