Produkter

Peab Asfalt ligger i framkant vad gäller utveckling och förbättring av både nya och gamla beprövade asfaltprodukter. Vi medverkar i olika utvecklingsprojekt, har egna laboratorium som utför tester och ett av våra mål är att asfalten vi utvecklar skall ha lång hållbar livslängd samtidigt som den skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Oftast använder vi asfalten som den är vid olika beläggningsarbeten, det vill säga svart, men det finns också möjlighet att färga asfalten i olika färger för att på så sätt uppmärksamma olika typer av områden.

Ett sådant område skulle till exempel kunna vara parkeringsplatser, busshållplatser, cykel- och löparbanor eller gångvägar vid kommersiella fastigheter. Saknar du någon produkt eller egenskap, kontakta oss gärna för rådgivning

ECO-Asfalt

Peab Asfalts ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

PMA - Polymermodifierad asfaltmassa

PMA är asfaltsmassa tillverkad med polymerer som tillsätts direkt i blandaren, så kallad in-situ tillverkning, på asfaltsverket.

Swebase - Bärlagerbeläggning

Swebase® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar till exempel bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar.

Swebind - Bindlagerbeläggning

Swebind® är speciellt lämpad att använda för projekt med extremt höga påkänningar i bussfiler, gatukorsningar, industriplaner och högtrafikerade vägar med spårbunden trafik, till exempel 2+1 vägar.

Swebit - SBS-polymermodifierat bitumen

Den ökande trafikbelastningen gör att väghållare och entreprenörer söker nya lösningar för att förlänga livslängden på asfaltsbeläggningar. Användandet av SBS (Styren-butadien-styren)-polymermodifierat bitumen har därför ökat under senare år.

Swedrain - Dränerande asfalt

Swedrain är en dränerande och bullerdämpande beläggning framtagen för att minska vägbuller och minska risken för vattenplaning.

Swemix - Tunnskiktsbeläggning kombination (TSK)

Det finns i princip inga begränsningar i Swemix användningsområden. Beläggningen kan därför rekommenderas på de flesta typer av gator och vägar.

Swesilencer - Bullerdämpande asfalt

Swesilencer är en bullerdämpande beläggning framtagen speciellt för att minska trafikbuller.

Swetop - Slitlagerbeläggning

Swetop® är framtagen för motorvägar, genomfartsleder eller stadsmiljöer där trafikbelastningen är hög. Beläggningen minimerar risken för spårbildning och har bättre beständighet mot slitage av dubbdäck.

Swetop T - Slitlagerbeläggning

Swetop® T är en slitlagerbeläggning framtagen för hamnar, industriplaner och rondeller. Beläggningen är speciellt anpassad för att klara krafterna från svängande fordon.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Tid
template
Kund
template
Kontraktsumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.