TopPAVE - Slitlagerbeläggning

TopPAVE® är en slitlagerbeläggning anpassad efter användningsområde med ett polymermodifierat bindemedel utvecklat för ytor med speciella krav såsom hamnar, flygplatser, industriplaner, rondeller och korsningar.

Den ökande trafikmängden i kombination med högre tillåtna totalvikter ställer i dag mycket höga krav på våra beläggningar. Peab Asfalt har i PAVE-serien utvecklat ett koncept för att möta framtidens trafik. Samtliga asfaltsmassor i PAVE-serien är CE-märkta.

Användningsområde
TopPAVE® är en slitlagerbeläggning anpassad efter användningsområde med ett polymermodifierat bindemedel utvecklat för ytor med speciella krav såsom hamnar, flygplatser, industriplaner, rondeller och korsningar.

Beläggningen lämpar sig särskilt väl för ytor med vridningar, inbromsningar, spårbunden trafik samt mer beständig mot vinterdäck och vintervägsunderhåll.

Egenskaper

  • Mycket goda stabilitetsegenskaper bidrar bland annat till en ökad motståndskraft mot punktlaster.
  • Goda kohesionsegenskaper bidrar till minskad risk för stensläpp och beständighetsproblem.
  • Hög skjuvhållfasthet ger beläggningen goda egenskaper att klara krafterna från svängande och bromsande fordon.
  • SBS-polymermodifierat bitumen bidrar till en mycket god beständighet och ökad resistans mot bränslespill och kemikalier.
  • SBS-polymermodifierat bitumen bidrar till en mycket god beständighet och förbättrar beläggningens egenskaper att motstå påfrestningar vid låga och höga temperaturer.

PAVEBit® – polymermodifierat bitumen
TopPAVE® tillverkas med Peab Asfalts egenutvecklade polymermodifierade bitumen PAVEBit®, vilket förbättrar beständigheten och flexibiliteten i beläggningen. Utöver detta ger PAVEBit® förbättrade temperaturegenskaper med ökad stabilitet vid höga temperaturer och högre flexibilitet vid lägre temperaturer som motverkar sprickbildning vid låga temperaturer. Val av PAVEBit® görs utifrån belastningsförhållande samt klimatzon.

Vidhäftningsmedel
TopPAVE® tillverkas med utvalda och optimerade vidhäftningsmedel för att ge en mycket god långtidseffekt mot stripping. Accelererad provning med ”tvättning” av asfaltprover i rullflaska visar tydligt effekt av PAVEBit® med optimerat vidhäftningsmedel.

Bilderna visar skillnaden i täckningsgrad efter tvättning med eller utan PAVEBit®.

 

Miljö och Ekonomi
TopPAVE® tillverkas i Peab Asfalts konverterade asfaltverk och uppvärmningen sker med förnyelsebara bränslen, främst bioolja. På så sätt halvveras de fossila koldioxidutsläppen vid tillverkningen. En TopPAVE® beläggning är också återanvändbar till 100 % och kan i framtiden användas vid asfalttillverkning.

Det polymermodifierade bindemedlet och den stenrika optimerade kornkurvan bidrar till en ökad livslängd och bättre motståndskraft mot deformationer och sprickbildning. Ett flertal undersökningar visar att polymermodifierade bindemedel åldras (oxideras) långsammare än motsvarande beläggning med penetrationsbitumen. TopPAVE® kommer därför att få en längre livslängd än motsvarande standardbeläggning. Beläggningens livslängd ökar och ger längre intervall mellan beläggningsinsatserna, vilket ger en förbättrad totalekonomi och är bättre ur miljösynpunkt.

ECO-Asfalt - Det klimatsmarta valet

När du väljer Peab Asfalt som leverantör erhåller du automatiskt vår ECO-Asfalt vilken minskar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor. Vi garanterar samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning. Den är bara mer klimatsmart!

Klimatneutral bioolja minskar klimatpåverkan radikalt
Vid framställning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver störst mängd energi. Genom att biooljan helt ersätter fossil eldningsolja minskas klimatpåverkan radikalt. Biooljan tillverkas av restprodukter och klassas som koldioxidneutral.

Stor potential i ökad återvinning
Med ECO-Asfalt Plus uppnås ytterligare miljövinster genom inblandning av högre andel returasfalt, självklart kvalitets- och miljötestad för bästa prestanda.

Gör din egen klimatberäkning
Genom vår klimatkalkylator på ecoasfalt.se kan du själv göra din beräkning på hur mycket mindre din klimatpåverkan blir genom att välja ECO-Asfalt.

Broschyr - TopPAVE- Slitlagerbeläggning

En beläggning som minimerar risken för spårbildning där trafikbelastningen är hög.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.