Fräsning

Fräsning av asfalt kan tillämpas inom många olika områden för att förbättra en redan belagd yta i underhållssyfte. Fräsning används bland annat vid förbättring av gammal sliten vägbana, spåriga vägbanor, lagning av skador på vägen eller för att förbättra vattenavrinningen.

Tingstadstunneln, Göteborg

Utfört maskinstyrd fräsning av en totalyta om cirka 9 100 kvadratmeter. Djupen har varierat mellan 100-200 millimeter, då har vi även gått ner en bit i betongen.

E6 Kärra-Bäckebol, Göteborg

Cirka 1 800 ton har frästs upp med två stora fräsar. För att förlänga livslängden på vägen innan en större åtgärd behöver göras, har vi samtidigt lagt en för projektet specialutvecklad ECO-Asfalt samt lagt den lite tjockare än vanligt.

Väg 26 Mobacka-Haggården

Fräsning av cirka två mil väg där vi fräst bort slitlager och bindlager. Även bortfräsning av AG beläggningen i K1 utfördes. Totalt frästes cirka 20 000 ton asfalt.

Väg 276 mot E18 Åkersberga

Tandemkörning med två fräsar på en yta om 19.000 kvadratmeter och frästdjupet var 90 mm djup. Två supersugar användes för att ta hand om eventuella asfaltrester. 17 semitrailers fraktade massorna till tipp cirka 2,5 mil. Cirka 4.000 ton asfalt frästes bort på 11,5 timmar. Asfalten lades därefter ut i två lager med två läggarlag med start två tim...

Göteborg Delsjövägen

32 mm planfräsning om totalt 7.930 kvadratmeter. För att minimera trafikstörningar utfördes projektet nattetid.

Stockholm Ulvsundaleden

Under nattetid under tre veckors tid utfördes fräsning på Ulvsundaleden. Projektet omfattade totalt 51,000 kvadratmeter om 40 mm fräslådor. Asfalteringen utfördes samma natt.

Stockholm Stadsgårdsleden

Lådfräsning på 3.000 kvadratmeter. Asfaltering utfördes direkt efter fräsning.

Härryda bussterminal

Fräsning av uppställningsyta om 2.370 kvadratmeter samt fräsning av djuplådor vid Härryda bussterminal.

Strandvägen Stockholm

Planfräsning om 5.400 kvadratmeter på Strandvägen i centrala Stockholm. För att minimera trafikpåverkan utfördes både fräsning och efterföljande asfalteringsarbete på natten.

Väg 29 Nya Tingsrydsvägen – Asarum.

Fräsning av totalt 29.050 kvadratmeter väg.

Vallentuna

Fräslådor och förberedelse inför asfaltering.

Flo-Grästorp

Fräsning av 22 stycken lådor på en sträcka om 2,8 km inför kommande asfalteringsuppdrag.

Väg 117 Bjärnum - Markaryd

På väg 117 i Bjärnum, mellan Markaryd och Hässleholm har Peab Asfalt fräst 19.500 kvm väg innehållande 82 brunnar och ett antal väg gupp.

Supersug

Här är vår splitter nya supersug. Tack vare att den enbart har en dieselmotor minskas bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.