Specialbeläggningar inom asfalt

Som ett av Sveriges största asfalttillverknings- och beläggningsföretag lägger vi ut över två miljoner ton asfalt per säsong. Genom närhet till våra asfaltverk kan vi minska miljöbelastningen med hänsyn till bland annat transporter och koldioxidutsläpp och för att säkerställa kvalitet och produktion har vi förutom våra asfaltverk ett antal ackrediterade och certifierade väglaboratorier och maskinverkstäder.

Vi utför specialbeläggningar i Sverige och vi har mångårig erfarenhet av varmasfalt- och tunnskiktsbeläggningar där vi är en ledande aktör på marknaden.

Vi har även egen tillverkning av polymermodifierade bindemedel till specialbeläggningar. Bindemedel som modifierats med polymer kallas PMB och används för att förbättra asfaltbeläggningens funktionella egenskaper.

Genom att ersätta traditionellt bindemedel med PMB (polymermodifierat bitumen) går det att:

  • Öka lastfördelningsegenskaper och deformationsresistens
  • Minska risken för sprickor
  • Förbättra beläggningens utmattningsegenskaper
  • Förbättra slitage- och beständighetsegenskaper
  • Minska risken för kemikalierelaterade skador

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Hitta närmaste

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.