PAVEBit® Polymermodifierat bitumen

Den ökande trafikbelastningen gör att väghållare och entreprenörer söker nya lösningar för att förlänga livslängden på asfaltsbeläggningar. Användandet av polymermodifierat bitumen (PMB) har därför ökat under senare år.

Användningsområde
Vid utförande av högkvalitativa beläggningar är val av bindemedelskvalitet och bindemedelstyp, liksom val av stenmaterial och kornkurva, helt avgörande för att man ska kunna nå ställda krav på sin produkt. Med polymermodifierat bitumen kan avsevärt bättre funktionella egenskaper uppnås. Det innebär att samtliga högkvalitativa topp- och bindlagerbeläggningar bör tillverkas med polymermodifierat bitumen.

Fördelar med SBS-modifierat bindemedel

  • Ökade lastfördelningsegenskaper och ökad deformationsresistens
  • Mindre risk för sprickor
  • Förbättrade utmattningsegenskaper
  • Förbättrade slitage- och beständighetsegenskaper
  • Förbättrad kemikalieresistens
  • Ökad frostbeständighet
  • Ger ett ökat användningsområde inom ett större temperaturspann

PAVEBit® en produktfamilj från Peab Asfalt
Genom att vi har full kontroll över alla ingående material har vi också total kontroll på slutprodukten. Detta borgar för att vi kan leverera såväl standardprodukter som specialprodukter lämpade för specifika ändamål. Allt från modifierade produkter avsedda för emulsionstillverkning till högmodifierade produkter till flygfält och hamnar där höga punktbelastningar kräver att vi använder PMB. PAVEBit® finns i två underkategorier. Samtliga PAVEBit® produkter är CE-märkta.

PAVEBit® Select
Select är benämningen på våra vanligaste högkvalitativa produkter. Samtliga produkter enligt TDOK 2013:0529 återfinns här, så väl som specialprodukter.

PAVEBit® Superior
Superior är våra mest avancerade produkter framtagna för våra svåraste utmaningar där det ställs särskilt hårda krav på höga punktbelastningar.

Produkter

PAVEBit® Select PAVEBit® Superior
PAVEBit® 40/100-60 PAVEBit® 25/55-80
PAVEBit® 40/100-75 PAVEBit® 10/40-80
PAVEBit® 45/80-55 PAVEBit® PG 82-16
PAVEBit® 45/80-65  
PAVEBit® 65/105-50  
PAVEBit® 75/130-65  
PAVEBit® 90/150-40  
PAVEBit® 90/150-75  
PAVEBit® PG 76-28  
PAVEBit® PG 76-34  

 

ECO-Asfalt - Det klimatsmarta valet

När du väljer Peab Asfalt som leverantör erhåller du automatiskt vår ECO-Asfalt vilken minskar klimatpåverkan och naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor. Vi garanterar samma höga kvalitet på levererad massa och färdig beläggning. Den är bara mer klimatsmart!

Klimatneutral bioolja minskar klimatpåverkan radikalt
Vid framställning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den process som kräver störst mängd energi. Genom att biooljan helt ersätter fossil eldningsolja minskas klimatpåverkan radikalt. Biooljan tillverkas av restprodukter och klassas som koldioxidneutral.

Stor potential i ökad återvinning
Med ECO-Asfalt Plus uppnås ytterligare miljövinster genom inblandning av högre andel returasfalt, självklart kvalitets- och miljötestad för bästa prestanda.

Gör din egen klimatberäkning
Genom vår klimatkalkylator på ecoasfalt.se kan du själv göra din beräkning på hur mycket mindre din klimatpåverkan blir genom att välja ECO-Asfalt.

Broschyr - PAVEBit® Polymermodifierat bitumen

Ger förbättrad beständighet och ökar livslängden på asfalten.

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.