Vad är lignin?

Lignin är ett naturligt bindemedel i trä som delvis kan ersätta den ändliga råvaran bitumen. Forskningsprojekt där man testat asfalt med lignin på ett antal trafikerade vägsträckor visar på positiva resultat.

Restprodukt från skogsindustrin

Lignin är det bindemedel som håller samman fibrer i trä och ger det styrka. När man vill tillverka flygbränsle och andra bränslen av biomassa, så används restprodukter från skogsindustrin för att få fram användbar råvara. Kvar får man också en stor rest av lignin. Det är detta ämne som Peab Asfalt arbetar med i det EU-finansierade forskningsprojektet REWOFUEL, som har pågått sedan 2018.

Lignin som bindemedel

I projektet REWOFUEL samverkade elva partners från nio länder för att utveckla biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg. Den lignin som utvunnits som rest har Peab Asfalt använt till att ersätta en del av det oljebaserade bitumen, som normalt används som bindemedel i asfalt.

Flera lyckade försök

Ett flertal lyckade teststräckor med lignin, både i varm som i halvvarm asfalt har genomförts. Vi startade vårt första försök i Sundsvall år 2020 och har därefter lagt lignin i Järfälla, Örnsköldsvik, Loka Brunn och Forshaga. Dessutom är en försökssträcka på gång i Finland. Vid varmasfalt blandas ligninet in i asfaltmassan vid våra stationära asfaltverk, men vid testet i Loka Brunn där vi lade halvvarma massor, producerades massan i ett mobilt ångturboverk. Den första trafikerade provsträckan som vi lade i Sundsvall har fungerat väl även under vintern. När man testar ny asfaltsbeläggning är vintern en känslig period eftersom asfalten utsätts för snö, is och dubbdäck.

Ligninets fördelar

Genom att binda biomassa i asfalt, och delvis ersätta bitumen, får man klimatmässiga fördelar. Bitumen är en ändlig råvara som inte finns i Norden, så att hitta en förnyelsebar ersättare gör att man inte behöver ta upp samma mängd råolja ur marken. Tekniskt tyder resultaten på att asfalt med inblandad lignin har samma egenskaper och är lika bra som vanlig asfalt.

Vägen framåt

Peab Asfalt fortsätter med hållbart utvecklingsarbete och strävar efter att hitta nya lösningar. Snart inleds nya projekt med ligninblandningar, bland annat för att utvärdera om det är någon skillnad mellan olika sorters lignin och för att lägga nya provsträckor. 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.