Infräsning

Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Det återskapade bärlagret uppfyller Trafikverkets kvalitetskrav.

Gammal beläggning ska i första hand återvinnas men vid tunna beläggningslager är detta dock inte lönsamt. Genom infräsning av den gamla beläggningen erhålls en viss förstärkning av vägens överbyggnad. Ytterligare förstärkning erhålls genom samtidig infräsning av ny makadam.

Användningsområde

Infräsningstekniken kan användas på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret.

Vägbredden påverkas dessutom i betydligt mindre omfattning än om ett nytt bärlager påförs.

Egenskaper

  • Miljövänlig teknik
  • Resurssnål genom återvinning
  • Kostnadseffektiv

Erfarenheter

Peab Asfalt har under de senaste åren utfört flera miljoner kvadratmeter infräsning och djupstabilisering av lågtrafikerade vägar åt Trafikverket i bland annat regionerna Mälardalen, Mitt och Väst samt i Norge och har därför stor erfarenhet av denna arbetsmetod.

Resultaten har överträffat förväntningarna och tekniken används i allt större utsträckning även vid förstärkning av enskilda vägar.

 

Infräsning

Infräsning används på lågtrafikerade och enskilda vägar där man återskapar ett nytt bärlager genom att blanda in nytt stenmaterial i den gamla överbyggnaden.

Tjänster

Peab Asfalt tillverkar asfalt och utför beläggningsarbeten till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infra projekt - inget jobb är för stort eller för litet.

Kontakta oss

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontaktperson, kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Förfrågan

Skicka gärna in en förfrågan om du undrar något kring våra produkter eller vill få pris på asfaltering.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.