Gävle

Tankbeläggningar, potthålslagningar, HP-lagningar, halvvarma beläggningar samt vägförstärkningar.

Adress
Utmarksvägen 15, 802 91 Gävle
Tel
026-54 61 26

Kontaktperson

Anders Fält

Arbetschef - Tankbeläggningar

Fredrik Norberg

Platschef

Patrik Karltorp

Platschef

Dick Sundell

Platschef

Kurt Solem

Platschef - HP och potthålslagning

Daniel Zetterberg

Entreprenadingenjör

Kent Fridén

Arbetschef - Förstärkningar och halvvarma beläggningar (mjog)

Magnus Andersson

Platschef - Förstärkningar och halvvarma beläggningar (mjog)

Per-Olof Ericsson

Platschef - Förstärkningar och halvvarma beläggningar (mjog)